Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze na blogu Biomag zdj1Nadciśnienie tętnicze to stan podwyższenia ciśnienia tętniczego powyżej normy. Dla osób do 40. roku życia wartość ta wynosi 140/90 mmHg lub więcej, natomiast dla osób starszych 160/95 mmHg. Nadciśnienie można podzielić na pierwotne, kiedy nie można określić bezpośredniej przyczyny jego powstania, i wtórne, spowodowane innym schorzeniem.

Coraz więcej chorych

Wśród osób powyżej 25. roku życia na nadciśnienie tętnicze choruje 30-45 % osób, a odsetek ten zwiększa się wraz z wiekiem. Nawet 30 % chorych Polaków nie zdaje sobie sprawy z obecności choroby. Z każdym rokiem chorych przybywa, co ma wyraźny związek ze stylem życia współczesnego człowieka. Wśród czynników ryzyka zachorowania na nadciśnienie są czynniki genetyczne, palenie tytoniu, otyłość, nadmierne spożycie sodu, podwyższony poziom cholesterolu i glukozy, stresujący tryb życia oraz wiek.

Śmiertelne żniwo

Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia wielu groźnych zaburzeń, jak udary mózgu czy choroba niedokrwienna serca. Może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w obrębie oka oraz nerek. Najnowsze badania wskazują także na związek nadciśnienia z wystąpieniem choroby Alzheimera. Zbyt wysokie ciśnienie określane jest jako najczęstsza przyczyna występowania chorób sercowo-naczyniowych, będących główną przyczyną zgonów na świecie. Podwyższenie ciśnienia skurczowego o 20 mmHg skutkuje zwiększeniem ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych aż o 50 %.

Magnetoterapia w nadciśnieniu tętniczym

Najczęściej stosowanym sposobem leczenia nadciśnienia tętniczego jest stosowanie leków hipotensyjnych. Leki te wprawdzie obniżają ciśnienia, jednak działają jedynie na skutek, nie lecząc choroby. Warto zwrócić uwagę na rozwój niefarmakologicznych metod obniżania ciśnienia, nie mających negatywnych skutków ubocznych. Jedną z nich jest Pulsacyjne Pole Magnetyczne Niskich Częstotliwości. Większość badań wskazuje na obniżenie ciśnienia i częstości skurczów serca u pacjentów poddawanych działaniu magnetoterapii. Efekt ten może być wynikiem wpływu na receptory w tętnicach, regulujące ciśnienie krwi, zwane baroreceptorami. Inną możliwą przyczyną tego działanie może być efekt rozluźniający pola magnetycznego oraz rozszerzenie naczyń krwionośnych. Niektóre badania wykazały obniżenie ciśnienia tętniczego nie tylko bezpośrednio po zabiegu, ale także w całym okresie trwania zabiegów. Istnieją jednak badania, w których nastąpił wzrost ciśnienia tętniczego u pacjentów, dlatego ten efekt działania magnetoterapii poddawany jest dalszym badaniom.

Powrót do bloga