Magnetoterapia w leczeniu zaburzeń metabolizmu

Magnetoterapia w leczeniu zaburzeń metabolizmu zdj2Skąd czerpiemy energię do wszystkich codziennych aktywności? Powstaje w wyniku nieustającego procesu, a raczej szeregu procesów i reakcji chemicznych, określanych jedną wspólną nazwą: metabolizm. Ten jedyny w swoim rodzaju „motor”, napędzający wszystkie organizmy żywe, w ciele człowiek przybiera postać dwóch różnorzędnych procesów: anabolizmu, czyli przetwarzaniu zewnętrznych substancji do budowy tkanek i odkładania zapasów, oraz katabolizmu, polegającego na wytwarzaniu energii.

Dwa główne procesy przemiany materii – bo taka jest potoczna nazwa metabolizmu – to tak naprawdę tysiące drobnych reakcji zachodzących w złożonych szlakach przetwarzania jednych substancji w inne. Zaburzenia w sprawnym funkcjonowaniu tych szlaków są źródłem całej, niestety niezwykle licznej, kategorii chorób zwanych metabolicznymi. Należą do nich m.in. cukrzyca, osteoporoza, dna moczanowa, kamica żółciowa, niestrawność czy choroba Leśniowskiego-Crohna.

Medycyna nie potrafi na razie skutecznie walczyć z dużą częścią spośród chorób metabolicznych, leczenie wielu innych jest uciążliwe i skomplikowane. Dlatego niezwykle cenne są metody dające nadzieje na postęp w leczeniu choćby części z nich. Jednym z takich sposobów jest Pulsacyjne Pole Magnetyczne Niskich Częstotliwości. Liczne badania naukowe potwierdzają szereg korzystnych efektów oddziaływania pola na organizm ludzki. Najważniejszą – z punktu widzenia osób dotkniętych którąś z chorób metabolicznych – zaletą terapii polem magnetycznym jest zjawisko pobudzania przez fale elektromagnetyczne jonów współtworzących błony komórkowe. Rezultatem tej reakcji jest zwiększona przepuszczalność błon, a co za tym idzie sprawniejsza przemiana materii już na poziomie komórkowym. Ten doniosły fakt sam w sobie ma duże znaczenie dla łagodzenia zaburzeń spowodowanych rozmaitymi usterkami procesów metabolicznych. Towarzyszą mu inne efekty lecznicze magnetoterapii, m.in. aktywacja procesu utylizacji tlenu i zaopatrzenia komórek w tlen, większa aktywność enzymów surowicy krwi, lepsza przenikalność elektryczna krwi, większe wydzielanie insuliny, poprawa ukrwienia tkanek po poparzeniach, poprawa syntezy kwasów żółciowych skutkująca zwiększonym wydzielaniem żółci. Wszystkie te potwierdzone badaniami naukowymi efekty mają doniosłe znaczenie w terapii długiej listy chorób – listy, którą otwierają schorzenia metaboliczne.

Powrót do bloga