Badania kliniczne

Magazyn badań klinicznych – 1/10

Szanowni Czytelnicy,

Twój pierwszy numer unikalnego Magazynu badań klinicznych Biomag jest tutaj. Zawartość tego wydania koncentruje się na najczęstsze dolegliwości trapiące wielu pacjentów nie tylko z powodu przewlekłych chorób, ale także po urazach sportowych lub na przykład przeciążeniem w pracy. Dowiesz się, jak pulsujące pole magnetyczne wpływa na tłumienie i odczuwanie bólu, jak stosuje się do leczenia łokcia tenisowego (lub golfowego) i jak pomaga w leczeniu ucisku nerwów.
Chcesz już dzisiaj dowiedzieć się, co będzie w magazynie za 14 dni? Możeś się cieszyć na badania kliniczne, w których magnetoterapia pulsująca została przetestowana w celu leczenia rwy kulszowej, cellulitu i szumu w uszach.

Zespoły bólowe

Neurologicznym odbiorem bólu mózgu zajmował się zespół J. A. Robertsona badając u 31 pacjentów wpływ oddziaływania magnetoterapii pulsacyjnej o frekwencji 9, 5, 3 i 1 Hz. >> wyniki badania tutaj >>

Tłumienie bólu przy pomocy różnego dawkowania magnetoterapii pulsacyjnej zostało zbadane obrazową metodą funkcjonalnego magnetycznego rezonansu jądrowego. Na wywołany ostry ból zastosowano u 47 ochotników oprócz innych częstotliwości, również frekwencje 9, 5, 3 i 1 Hz. >> wyniki badania tutaj >>

Wpływ bezpośredniej stymulacji na pracę mózgu został zbadany w podwójnie ślepej próbie kontrolowanej placebo z roku 2013. W badaniu wykorzystano częstotliwości do 100 Hz i mocy od 0,4  do 1,4 mT. >> wyniki badania tutaj >>

Łokieć tenisisty (również łokieć golfisty)

Grupa 60 pacjentów cierpiąca na łokieć tenisisty wzięła udział w badaniu klinicznym, podczas którego poddała się łącznie 15 trzydziestominutowym aplikacjom magnetoterapii pulsacyjnej o częstotliwości 4.6 Hz i 25 Hz i mocy 6 mT. Efekty terapii oceniano w porównaniu z grupą kontrolną, którą poddano “ślepym aplikacjom” magnetoterapii oraz grupą leczoną maściami kortykoidowymi. >> wyniki badania tutaj >>

Porównanie efektów magnetoterapii pulsacyjnej (20 Hz, 5 mT)  z efektami dwóch innych metod – jonoferezy i fonoferezy. Porównanie przeprowadzono w grupie 55 pacjentów. >> wyniki badania tutaj >>

Ucisk nerwów

Radikulopatia stawu biodrowego u 100 pacjentów oraz uraz biczowy kręgosłupa szyjnego u 92 pacjentów stały się przedmiotem badania C. Thuilego i M. Walzla. Wszystkich pacjentów poddano leczeniu magnetoterapią pulsacyjna o niskiej częstotliwości przy frekwencji 64 Hz (2 x dziennie, 2 tygodnie) oraz mocy 0,01 – 0,03 mT. >> wyniki badania tutaj >>

Uszkodzenie korzenia nerwowego przez ucisk krążka międzykręgowego to jedna z wielu przyczyn przewlekłych bólów kręgosłupa. Efektywność leczenia tego schorzenia magnetoterapią pulsacyjną stała się przedmiotem badania przeprowadzonego na 60 pacjentach cierpiących na radikulopatię stawu biodrowego powstałą w wyniku dyskopatii. Eksperyment zakładał również prowadzenie grupy kontrolnej, która nie była poddawana działaniu terapii elektromagnetycznej. Zestawiono ze sobą wyniki uzyskane w obu grupach na początku i na końcu leczenia. >> wyniki badania tutaj >>

Magazyn badań klinicznych – 2/10

Szanowni Czytelnicy,

Przesyłamy Wam kolejny numer Magazynu badań klinicznych Biomag. Treść koncentruje się na niestety dosyć często występującą nieprzyjemną przypadłość – rwę kulszową, znienawidzony przez większość kobiet – cellulit i bardzo uciążliwą dolegliwość – szum w uszach lub też tinnitus. Niniejsze diagnozy, i pomimo częstego występowania przewlekłego, można leczyć za pomocą magnetoterapii pulsującej Biomag. Przeczytaj w naszym magazynie, jakich wyników osiągnęli naukowcy metodą magnetoterapii pulsującej.

Następnym razem skupimy się na badania kliniczne, w których została testowana magnetoterapia pulsująca do leczenia artretyzmu stawów, osteoporozy i stopy cukrzycowej.

Rwa kulszowa (postać ostra)

Potencjał czynnościowy w nerwie kulszowym. Zagadnieniem zajmował się zespół Ö. Coskuna. Zmierzono efekt 30-minutowej aplikacji pulsującego pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz i mocy 1 mT na model zwierzęcy. Porównanie z grupą kontrolną dało zaskakujący wynik. >> wyniki badania tutaj >>

Terapia łączona nerwu kulszowego. Badanie wpływu pływania i magnetoterapii na modelu zwierzęcym przeprowadził w 2014 roku zespół E. Kavlaka. Badanie zakładało porównanie z grupą kontrolną. >> wyniki badania tutaj >>

Wpływ magnetoterapii pulsacyjnej na regenerację uszkodzonego nerwu kulszowego przy oddziaływaniu na całe ciało w modelu zwierzęcym został zbadany (Mohammadi et al., 2014) i porównany z wynikami w grupie, w której nerw kulszowy poddano zespoleniu operacyjnemu. >> wyniki badania tutaj >>

Cellulit

Przyspieszanie wzrostu i odnowy tkanek skóry za pomocą magnetoterapii pulsacyjnej. Oddziaływanie terapii magnetycznej na główne komórki naskórka (keratynocyty) pokazuje eksperyment kliniczny (Vianale et al., 2008), w którym skupiono się na mechanizmach wspierających wzrost komórek. >> wyniki badania tutaj >>

Wzrost nowych komórek oraz ograniczenie powstawania blizn (w tym cellulitu)badał zespół, zajmujący się szerzej wpływem magnetoterapii o częstotliwości 50 Hz i mocy 1 mT na komórki endotelialne a więc na stopień ukrwienia. >> wyniki badania tutaj >>

Szumy i piski uszne

Wpływ magnetoterapii pulsacyjnej na przewlekłe szumy uszne badali autorzy kolejnego eksperymentu klinicznego (Langguth et al., 2006), który zwrócił uwagę na znany już wcześniej fakt, że przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) wpływa na modyfikację podrażnień kory mózgowej, lecząc w ten sposób omamy słuchowe i inne dolegliwości. >> wyniki badania tutaj >>

Wpływ powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej na szumy i piski uszne został zbadany za pomocą neuroobrazowania SPECT, czyli tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów. W badaniu wzięło udział 20 pacjentów.  >> wyniki badania tutaj >>

Oddziaływanie zróżnicowanych sposobów aplikacji pola magnetycznego na szumy uszne badał zespół naukowców w randomizowanym, kontrolowanym eksperymencie klinicznym (Forogh et al., 2014), który objął 56 pacjentów. Nasilenie szumów zostało zbadane przed terapią, bezpośrednio po oraz miesiąc po jej zakończeniu. >> wyniki badania tutaj >>

Magazyn badań klinicznych – 3/10

Szanowni Czytelnicy,

trzeci numer magazynu koncentruje się na bardzo częste choroby zwyrodnieniowe aparatu ruchu, konkretnie na chorobę zwyrodnieniową stawów, jak również na osteoporozę i na konwencjonalnymi metodami ciężko uleczalną stopę cukrzycową. Niniejsze problemy zdrowotne są często przewlekłe, a więc rozwiązywanie problemów związanych z tymi chorobami są również długoterminowego charakteru. Ponieważ magnetoterapia pulsująca może być stosowana w długim okresie czasu, dlatego jest bardzo częstą metodą w celu rozwiązania tych chorób przewlekłych i związanych z nimi problemów wtórnych. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami niezależnych badań z całego świata.
Dowiecie się tak więcej o możliwościach urządzeń do magnetoterapii 3D marki Biomag.

Wybierasz się na targi sprzętu medycznego Medica 2015 do Düsseldorfu? My także, skontaktuj się z nami i umów się z nami na spotkanie.

Magnetoterapia Biomag®

W następnym numerze przedstawimy badania kliniczne dotyczące bólu kręgosłupa, regeneracji i choroby Bechterewa.

Zwyrodnienie stawów

Poprawę stanu chrząstki stawowej przy pomocy magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości testował zespół Alberta Gobbigo (2014) na 22 pacjentach, u których zdiagnozowano wczesne stadium zwyrodnienia stawów.  >> wyniki badania tutaj >>

Magnetoterapię w rehabilitacji pooperacyjnej w przypadku zwyrodnienia stawu kolanowego testowano w grupie 40 pacjentów. Wszyscy pacjenci przeszli osteotomię korekcyjną kości piszczelowej. Eksperyment przeprowadzono zgodnie z zasadami podwójnie ślepych badań randomizowanych. >> wyniki badania tutaj >>

Wpływ magnetoterapii pulsacyjnej na ochronę chrząstki w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych został udowodniony już w poprzednich badaniach klinicznych. Zespół naukowy M. Finiho (2008) poszedł jednak o krok dalej i zbadał na modelu zwierzęcym, czy terapia okaże się skuteczna również w bardziej zaawansowanych stadiach choroby. >> wyniki badania tutaj >>

Osteoporoza

Leczenie uszkodzonych kości magnetoterapią pulsacyjną stosuje się już od połowy ubiegłego wieku, chociaż efekty terapii nie były badane i wyjaśniane. Dlatego zespół badawczy (Yang Wei et al., 2008) postanowił zając się mechanizmem przebiegającym w komórkach (MC3T3-E1), który wpływa na rozwój kości (osteogenezę). >> wyniki badania tutaj >>

Ograniczenie ubytków masy kostnej poprzez aplikacje pulsującego pola elektromagnetycznego (8 Hz, 2,4 mT) oraz powiązane z nim mechanizmy zostały poddane analizie na modelu zwierzęcym w badaniu klinicznym Jing et al., 2011. Eksperyment miał na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania magnetoterapii pulsacyjnej w leczeniu osteopenii. >> wyniki badania tutaj >>

Stopa cukrzycowa

Gojenie się wrzodów cukrzycowy było przedmiotem badania klinicznego opublikowanego w roku 2015 (Kwan et al.). Niegojące się wrzody są, oprócz wskazania do amputacji kończyny, również często przyczyną śmierci pacjentów cierpiących na cukrzycę. >> wyniki badania tutaj >>

Ból w neuropatii cukrzycowej u 225 pacjentów był przedmiotem randomizowanego, podwójnie ślepego, kontrolowanego techniką placebo i równoległego eksperymentu przeprowadzonego przez zespół Weintrauba (2009). Badanie przeprowadzono w 16 ośrodkach akademickich i klinicznych w 13 krajach. >> wyniki badania tutaj >>

Gojenie się ran skórnych jest częstym problemem u pacjentów cierpiących na cukrzycę. Dlatego zespół Irana Goudarzego (2010) zbadał na modelu zwierzęcym możliwość wykorzystania pulsującego pola magnetycznego o częstotliwości 20 Hz i mocy 8 mT do przyspieszenie gojenia się takich ran. >> wyniki badania tutaj >>

Magazyn badań klinicznych – 4/10

Szanowni Czytelnicy,

w niniejszym wydaniu magazynu znajdziecie wyniki badań klinicznych, które sprawdzały skuteczność terapii pulsującym polem magnetycznym na ból pleców i kręgosłupa. Innym istotnym efektem magnetoterapii pulsującej jest również całościowa regeneracja i rozluźnienie układu ruchu i również w tym wydaniu zapoznają się Państwo z badaniami, które się koncentrują na regenerację. Częstą chorobą przewlekłą, która prowadzi do znacznego zmniejszenia ruchliwości, jest choroba Bechterewa, a zatem znajdziecie w tym magazynie badania kliniczne dotyczące tej choroby.

magazyn-badan-klinicznych-4-choroba-bechterewa

Następny numer magazynu będzie obejmował badania dotyczące kolejnych trzech diagnoz. Konkretnie: ból poamputacyjny, niedokrwienie kończyn i polineuropatia.

Bóle kręgosłupa

Skuteczność leczenia bólów pleców w magnetoterapii pulsacyjnej o częstotliwości 5 – 10 Hz została zbadana u 36 pacjentów w randomizowanym, podwójnie ślepym oraz kontrolowanym techniką placebo badaniu klinicznym (Lee et al., 2006).  >> wyniki badania tutaj >>

Efektywność leczenia bólów pleców magnetoterapią pulsacyjną testował u 40 pacjentów w randomizowanym i kontrolowanym techniką placebo świetny zespół badawczy R. N. Hardena (2007). >> wyniki badania tutaj >>

Radzenie sobie z bólem pleców przy pomocy pulsującego pola magnetycznego o częstotliwości 1 -100 Hz i mocy 5-10 mT badał na 65 pacjentach zespół badawczy (Mumtaz et al., 2014) w instytucie medycyny rehabilitacyjnej sił zbrojnych w Pakistanie. >> wyniki badania tutaj >>

Regeneracja

Reakcję ludzkiego organizmu na magnetoterapię pulsacyjną o frekwencji 20 Hz i mocy 8 mT oceniał eksperyment kliniczny (Löschinger et al., 1999), zorientowany na stymulację wapnia wewnątrzkomórkowego. >> wyniki badania tutaj >>

Zagadnienie poprawy odporności organizmu ludzkiego było przedmiotem eksperymentu klinicznego (Reale et al., 2006), poświęconego stymulacji białych krwinek pulsującym polem elektromagnetycznym o częstotliwości 50 Hz i mocy 1 mT. >> wyniki badania tutaj >>

Choroba Bechterewa

Choroba Bechterewa (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa) i inne choroby kręgosłupa oraz optymalne parametry magnetoterapii do ich leczenie badał rozległy eksperyment kliniczny przeprowadzony na 255 pacjentach (Skoromets & Nikitina, 1999), którego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym Neuroscience and Behavioral Physiology. >> wyniki badania tutaj >>

Wpływ magnetoterapii pulsacyjnej i ćwiczeń rozciągających na objawy choroby Bechterewa w okolicy biodra został zbadany w podwójnie ślepym, randomizowanym i kontrolowanym badaniu klinicznym przeprowadzonym przez Tutana i jego zespół (Turan et al., 2014). >> wyniki badania tutaj >>

Magazyn badań klinicznych – 5/10

Szanowni Czytelnicy,

Dziękujemy za wszystkie sugestie, które otrzymaliśmy od Was. Treść dzisiejszego magazynu koncentruje się na te diagnozy, które Was najbardziej zainteresowały. Można złagodzić ból poamputacyjny lub przynajmniej wpłynąć na jego postrzeganie? Jaki ma wpływ magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości na krążenie krwi przy niedokrwieniu kończyn i jakie są efekty tej choroby w połączeniu z cukrzycą? Badania kliniczne tego numeru odpowiadają nie tylko na te pytania. Przygotowaliśmy dla Was także obszerne badania na temat wpływu magnetoterapii pulsacyjnej na najbardziej pożądany temat – polineuropatię.

magazyn-badan-klinicznych-polineuropatia

W następnym numerze przedstawimy badania kliniczne dotyczące zapalenia stawów kręgosłupa, magnetyzacji wody i owrzodzenia podudzi.

Bóle fantomowe (bóle poamputacyjne)

Łagodzenie bólów fantomowych poprzez aplikacje pulsującego pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości badał na 15 pacjentach zespół badawczy I. Bókkona (2011).  >> wyniki badania tutaj >>

Wpływowi na odczuwanie bólu fantomowego poprzez aplikacje magnetoterapii poświęcone jest badanie kliniczne z 2015 roku (Grammer et al.). Leczeniu został poddany pacjent po amputacji prawej górnej kończyny. >> wyniki badania tutaj >>

Choroba niedokrwienna kończyn

Wzrost i odnowa naczyń krwionośnych pod wpływem magnetoterapii pulsacyjnej o częstotliwości 15 Hz i mocy 1,2 mT badał zespół naukowy O. M. Teppera (2004). W centrum zainteresowania eksperymentu był proces tworzenia się nowych naczyń włosowatych. >> wyniki badania tutaj >>

Leczenie ostrych postaci choroby niedokrwiennej kończyn oraz cukrzycy na modelu zwierzęcym za pomocą magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości (15 Hz, 1,2 mT) stało w centrum zainteresowania badania klinicznego przeprowadzonego przez zespół Y. Pana (2013).  >> wyniki badania tutaj >>

Mechanizm tworzenia się nowych naczyń krwionośnych po aplikacji magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości 30 Hz i mocy 5 mT został zbadany na modelu zwierzęcym i opisany w eksperymencie klinicznym (Li et al.), opublikowanym w 2015 r. >> wyniki badania tutaj >>

Polineuropatia

Niefarmakologiczne leczenie polineuropatii cukrzycowej przy pomocy pulsującego pola elektromagnetycznego u 71 pacjentów stało się przedmiotem eksperymentu porównawczego (Mirkovic, V., 2012), który miał na celu ocenę efektów stosowania magnetoterapii o frekwencji 10 Hz i 25 Hz. >> wyniki badania tutaj >>

Ocena efektów leczenia uporczywego bólu neuropatycznego za pomocą dziewięciu godzin aplikacji pulsującego pola elektromagnetycznego o częstotliwości 30 Hz i mocy 2 mT była przedmiotem badania klinicznego (Weintraub et al., 2004), w którym wzięło udział 24 pacjentów.  >> wyniki badania tutaj >>

Grupa 121 pacjentów cierpiących na neuropatię cukrzycową została przebadana na potrzeby eksperymentu klinicznego po aplikacjach magnetoterapii pulsacyjnej o częstotliwości 10 i 100 Hz. Badanie przeprowadził zespół naukowców (Musaev et al., 2003) a wyniki opublikował w czasopiśmie Neuroscience and Behavioral Physiology. >> wyniki badania tutaj >>

Magazyn badań klinicznych – 6/10

Szanowni Czytelnicy,

szósta część magazynu przedstawia wyniki badań klinicznych z pozytywnym wpływem magnetoterapii pulsacyjnej w leczeniu i łagodzeniu bólu przy zapaleniu stawów kręgosłupa. Magnetyzowana woda i jej wpływ na wsparcie detoksykacji i procesów metabolicznych w organizmie, to jest dla wielu z nas właściwy temat po świętach bożonarodzeniowych.  Jaka jest skuteczność magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości w leczeniu owrzodzenia podudzi i jak długo trwa jej działanie lecznicze? – i to przedstawimy w tym numerze.

wygodne-stosowanie-magnetoterapii_1223

W następnym numerze przedstawimy badania kliniczne dotyczące zwyrodnień (artrozy) kręgosłupa, paradontozy i zespołu bolesnego barku.

Zapalenie stawów kręgosłupa

Leczeniu zapalenia stawów przy pomocy magnetoterapii pulsacyjnej o frekwencji 5 Hz i mocy 4 µT przyjrzał się zespół R. Selvama (2007), publikując wyniki eksperymentu w czasopiśmie Life Sciences. >> wyniki badania tutaj >>

Łagodzenie bólu w reumatoidalnym zapaleniu stawów i fibromialgii przy pomocy magnetoterapii pulsacyjnej badał w randomizowanym, podwójnie ślepym i kontrolowanym techniką placebo eksperymencie klinicznym zespół N. M. Shupaka (2006). >> wyniki badania tutaj >>

Magnetyzacja wody

Zmiany poziomo cukru we krwi po 16 tygodniach przyjmowania magnetyzowanej wody badał na modelu zwierzęcym zespół H. Leego (2009). Zespół naukowców postawił sobie za cel potwierdzenie lub wywrócenie tezy o terapeutycznych efektach fizykalnie modyfikowanej substancji potrzebnej do życia – wody. >> wyniki badania tutaj >>

Wpływ magnetyzowanej wody na płodność na modelu zwierzęcym badał zespół L. Hafizego (2014). Badanie objęło wywołanie superowulacji oraz pomiar grubości nabłonka jajowodów i macicy. >> wyniki badania tutaj >>

Owrzodzenie podudzi (wrzody bercowe)

Właściwości gojące magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości w leczeniu owrzodzenia podudzi stały się przedmiotem podwójnie ślepego badania klinicznego przeprowadzonego na 44 pacjentach (Ieran et al., 1990), którego wyniki ukazały się w Journal of Orthopaedic Research. >> wyniki badania tutaj >>

Leczenie przewlekłych owrzodzeń podudzi przy pomocy przenośnego urządzenia do magnetoterapii pulsacyjnej było przedmiotem randomizowanego, podwójnie ślepego, kontrolowanego techniką placebo badania porównawczego przeprowadzonego na 31 pacjentach (Stiller et al., 1992). Wyniki eksperymentu zostały opublikowane w Briitish Journal of Dermatology. >> wyniki badania tutaj >>

Możliwości przyspieszenia gojenie się wrzodów żylnych i bercowych przy pomocy magnetoterapii pulsacyjnej o częstotliwości 60 Hz i mocy 50 mT były przedmiotem eksperymentu klinicznego (Cañedo-Dorantes et al., 2002), którego wyniki zostały opublikowane w Archives of Medical Research. >> wyniki badania tutaj >>

Magazyn badań klinicznych – 7/10

Szanowni Czytelnicy,

Dzisiaj mają Państwo okazję zapoznać się z wynikami badań klinicznych, w których oceniano efekty magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa. Jest możliwe wykorzystać działanie gojące magnetoterapii w leczeniu przewlekłego zapalenia dziąseł – paradentozy? Można podnieść efektywność leczenia zespołu bolesnego barku przy pomocy magnetoterapii pulsacyjnej? Wyniki badań dotyczących tych kwestii są zawarte w dzisiejszym magazynie.

magazyn-badan-klinicznych-biomag-7

W następnym numerze magazynu będziemy zajmowali się wpływem magnetoterapii pulsującej na zapalenie stawów, zmęczenie mięśni i cukrzycę. Pamiętajcie, że treść magazynu możemy dostosować do Państwa preferencji i że możecie nam napisać, do jakich wskazań medycznych interesowałyby Was badania kliniczne.

Zwyrodnienia kręgosłupa

Leczenie zmian zwyrodnieniowych jest najczęstszym tematem badań klinicznych poświęconych magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości. Dlatego jako bardzo wartościowa jawi się praca H. Giersa, w której opisał i podsumował znaczenie magnetoterapii na podstawie wyników badań klinicznych z kilku ostatnich lat. >> wyniki badania tutaj >>

Możliwość leczenia zwyrodnienia stawów szyjnych kręgosłupa przy pomocy magnetoterapii pulsacyjnej o częstotliwości 0,1-64 Hz i mocy 40 µT stała się przedmiotem randomizowanego, podwójnie ślepego i kontrolowanego technika placebo badania przeprowadzonego prze zespół S. T. Sutbeyaza (2006). >> wyniki badania tutaj >>

Łagodzenie objawów zwyrodnienia stawów u 22 pacjentów za pomocą pola elektromagnetycznego stało się przedmiotem podwójnie ślepego, randomizowanego i kontrolowanego techniką placebo badania klinicznego (Arneja, 2011), przeprowadzonego w klinice rehabilitacyjnej w Winnipeg w Kanadzie. >> wyniki badania tutaj >>

Paradontoza

Wpływ magnetoterapii pulsacyjnej na paradontozę przy częstotliwości 16,9 Hz i mocy 46 µT stał w centrum zainteresowania nowatorskiego eksperymentu klinicznego na 23 pacjentach, którego wyniki opublikowano w Journal of Periodontology (Steffensen et al., 1988). >> wyniki badania tutaj >>

Inicjowanie procesu gojenia się w paradontozie za pomocą magnetoterapii pulsacyjnej badał w roku 2014 na modelu zwierzęcym zespół A. Haghnegahdara. W eksperymencie wykorzystano autorskie urządzenie, na które składało się kilka cewek Helmholtza. >> wyniki badania tutaj >>

Zespół bolesnego barku

Intensyfikacja leczenia zespołu bolesnego barku za pomocą magnetoterapii pulsacyjnej była przedmiotem eksperymentu klinicznego przeprowadzonego na 56 pacjentach wykonujących konwencjonalne ćwiczenia rehabilitacyjne (badanie randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane techniką placebo, Galace de Freitas et al., 2014). >> wyniki badania tutaj >>

Leczenie uzupełniające w zespole bolesnego barku magnetoterapią pulsacyjną stało się przedmiotem badania klinicznego przeprowadzonego w grupie 66 pacjentów, którzy w efekcie przeciążenia stawu barkowego musieli poddać się operacji przerwanego pierścienia rotatorów. Efekty tego trzyletniego eksperymentu zostały opisane i opublikowane w roku 2015 (Osti et al.). >> wyniki badania tutaj >>

Magazyn badań klinicznych – 8/10

Szanowni Czytelnicy,

kolejny numer magazynu badań klinicznych Biomag jest tutaj. Tematem jest skuteczność magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości w leczeniu rozpowszechnionej choroby zapalnej stawów, artretyzm stawów. Magnetoterapia, jako optymalna metoda rehabilitacyjnego po ciężkim wysiłku fizycznym oraz po stanach wyczerpania, jest przedmiotem badań w celu oceny jej wpływu na zmęczenie mięśni. Ostatecznie dowiecie się o korzyściach wynikających z magnetoterapii dla osób dotkniętych cukrzycą.

8710e77a-ce85-4bcc-bf71-fcf8a4f6094b

Użyteczność terapii magnetycznej przed masażem w ramach terapii zaburzeń czynnościowych układu mięśniowo-szkieletowego oraz w leczeniu prostaty i migreny przedstawimy w następnym numerze magazynu.

Zapalenia stawów

Optymalizacja leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów stała się przedmiotem badania klinicznego przeprowadzonego przez zespół V.Kumara (2005). Zespół naukowy porównał na modelu zwierzęcym efekt oddziaływania pulsującego pola magnetycznego o różnych częstotliwościach i mocy. >> wyniki badania tutaj >>

Gruntowną analizę skuteczności leczenia osteoartretyzmu kolana za pomocą magnetoterapii pulsacyjnej przeprowadzono w roku 2014 (Sit et al.) przy pomocy 9 randomizowanych eksperymentów klinicznych z udziałem 483 pacjentów. Efekty aplikacji porównano nie tylko z grupa kontrolną (technika placebo), ale również ze skutkami aplikacji wysokich częstotliwości (27 MHz). >> wyniki badania tutaj >>

Wpływ magnetoterapii pulsacyjnej o frekwencji 1,5 Hz i mocy 30 mT na osteoartrozę stawu kolanowego badał na 70 pacjentach zespół rumuńskich naukowców I.Moldavana (eksperyment randomizowany, kontrolowany techniką placebo (2012). >> wyniki badania tutaj >>

Zmęczenie mięśni

Łagodzenie bólu bicepsów przy pomocy pulsującego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości zbadał na 30 studentach w Seulu zespół badawczy Hye-Seon Jeona (2015). >> wyniki badania tutaj >>

Wzrost siły mięśni pod wpływem stymulacji pulsującym polem magnetycznym o niskiej częstotliwości stał się przedmiotem testów przeprowadzonych na 18 ochotnikach przez rosyjski zespół Gorodnicheva. Wyniki zostały opublikowane w jego artykule w 2014 roku. >> wyniki badania tutaj >>

Cukrzyca

Leczenie naczyń krwionośnych w cukrzycy przy pomocy magnetoterapii pulsacyjnej o częstotliwości 50 Hz i mocy 5 mT zostało zbadane na modelu zwierzęcym przez turecki zespół badawczy S. Kavaka (2009) na uniwersytecie w Adanie. >> wyniki badania tutaj >>

Oddziaływanie magnetoterapii pulsacyjnej o częstotliwości 8 Hz i mocy 3,8 mT na rzednięcie kości w cukrzycy na modelu zwierzęcym zbadał zespół naukowy J. Zhoua. Wyniki badania opublikowano w 2015 roku w czasopiśmie Endocrine. >> wyniki badania tutaj >>

Magazyn badań klinicznych – 9/10

Szanowni Czytelnicy,

w dziewiątym numerze magazynu możecie Państwo przeczytać więcej na temat przydatności pulsujących pól magnetycznych przed masażem w terapii zaburzeń czynnościowych układu mięśniowo-szkieletowego. Następne badania kliniczne dostarczają wnioski z długotrwałego działania magnetoterapii pulsującej na nieprzyjemną chorobę u mężczyzn – zapalenie prostaty. Ostatecznie zajmujemy się wpływem magnetoterapii na bardzo częste migreny. Dowiecie się, jeżeli można złagodzić intensywność bólu głowy i skrócić czas trwania i częstotliwość jego powtarzania, a więc pozytywnie wpłynąć na lepszy stan pacjentów cierpiących na tę chorobę.

biomag-magazyn-9

W następnym numerze przedstawimy badania kliniczne dotyczące bólu stawów, złamań i zespołu cieśni kanału nadgarstka.

Przed masażem

Skuteczność terapii schorzeń układu ruchu przy pomocy magnetoterapii klasycznej oraz sterowanej muzyką magnetoterapii pulsacyjnej została oceniona na łącznie 270 pacjentach w opracowaniu włoskiego zespołu C. Coralla (2012) na Università di Siena. >> wyniki badania tutaj >>

Oddziaływanie na przewlekły ból aparatu ruchu poprzez magnetoterapię pulsacyjną o niskiej częstotliwości stało się tematem randomizowanego, podwójnie ślepego i kontrolowanego techniką placebo badania klinicznego (Thomas et al., 2007), opublikowanego w kanadyjskim czasopiśmie naukowym. >> wyniki badania tutaj >>

Zapalenie prostaty

Alternatywa dla nieskutecznej farmakoterapii w przypadku przewlekłego zapalenia prostaty i przewlekłych zespołów bólowych miednicy. Farmakoterapia została zastąpiona magnetoterapią pulsacyjną o niskiej częstotliwości. Eksperyment przeprowadził na 46 pacjentach zespół badawczy T. H. Kima (2013). >> wyniki badania tutaj >>

Leczenie przewlekłych zespołów bólowych miednicy z wykorzystaniem przeciwbólowych właściwości pulsującego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości zostało przetestowane na 21 pacjentach cierpiących na zapalenie prostaty w randomizowanym, podwójnie ślepym i kontrolowanym techniką placebo eksperymencie klinicznym (Rowe et al., 2005). >> wyniki badania tutaj >>

Migrena

Łagodzenie bólu głowy i migren dzięki właściwościom przeciwbólowym magnetoterapii pulsacyjnej o częstotliwości 16 Hz i mocy 5 µT badał na 82 pacjentach niemiecki zespół na uniwersytecie w Monachium (Pelka et al., 2001). >> wyniki badania tutaj >>

Możliwość leczenia chronicznych migren za pomocą stymulacji magnetycznej badał na 100 pacjentach indyjski zespół badawczy U. K. Misry (2013) (badanie kliniczne randomizowane, podwójnie ślepe). >> wyniki badania tutaj >>

Skuteczność przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w przypadku migreny sprawdzono na 11 pacjentach w pilotażowym badaniu włoskiego zespołu badawczego na uniwersytecie w Palermo (Brighina et al., 2004). >> wyniki badania tutaj >>

Magazyn badań klinicznych – 10/10

Szanowni Czytelnicy,

Dziesiąty numer magazynu jest poświęcony bólom stawów. Dzisiejsze badanie kliniczne zawiera informacje, jak magnetoterapia pulsacyjną łagodzi ten ból i hamuje procesy zapalne. Ponadto zajmujemy się tematem złamań kości i jeśli jest możliwe wspierać ich koalescencję magnetoterapią pulsacyjną. Ostatecznie przedstawiamy badania kliniczne oceniające efekty leczenia zespołu cieśni kanału nadgarstka magnetoterapią pulsującą o niskiej częstotliwości.

Magnetoterapie Biomag®

W następnym numerze mogą się Państwo cieszyć na ciekawą niespodziankę.

Ból stawów

Łagodzenie bólu w przypadku protezy stawu kolanowego przy pomocy magnetoterapii pulsacyjnej o częstotliwości 75 Hz i mocy 1,5 mT u 33 pacjentów stało się przedmiotem badania klinicznego przeprowadzone przez włoski zespół P. Adravantego (2014). >> wyniki badania tutaj >>

Porównanie 4 sposobów leczenia bólu stawu skroniowo-żuchwowego przeprowadził na 72 pacjentach A. Fouda (2014) z uniwersytetu w Kairze. Obok bezinwazyjnej terapii laserowej, suchej igłoterapii oraz zastrzyków przeciwbólowych zastosował również magnetoterapię pulsacyjną o niskiej częstotliwości. >> wyniki badania tutaj >>

Złamania

Wzmocnienie zrostu złamania kości długiej przy pomocy magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości zostało zbadane na 58 pacjentach przez zespół badawczy (Hong-fei et al., 2013). Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym BMC Musculoskeletal Disorders. >> wyniki badania tutaj >>

Stymulacja zrostu kości magnetoterapią pulsacyjną o niskiej częstotliwości była przedmiotem badania przeprowadzonego na 77 pacjentach ze złamaniem szyjki kości udowej przez zespół naukowców z dwóch znaczących uniwersytetów we Włoszech (Faldini et al., 2010). >> wyniki badania tutaj >>

Wzmocnienie gojenia się złamania kości przedramienia stało się przedmiotem niniejszego randomizowanego i kontrolowanego techniką placebo badania klinicznego (Cheing et al., 2005), opublikowanego w czasopiśmie naukowym Journal of Rehabilitation Medicine. Zespół badawczy postawił sobie za cel określenie najlepszej metody przyspieszającej zrost kości przedramienia (chłodzenie i magnetoterapia pulsacyjna). >> wyniki badania tutaj >>

Kanał nadgarstka

Lepszej metody leczenia zespołu cieśni nadgarstka szukał za pomocą magnetoterapii pulsacyjnej o częstotliwości 30 Hz i mocy 2 mT nowojorski zespół badawczy M. I. Weintrauba (2005). >> wyniki badania tutaj >>

Ocenę dwóch metod fizjoterapeutycznych w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka przeprowadził na 40 pacjentach zespół lekarzy (Dakowicz et al., 2010) na polskim uniwersytecie medycznym w Białystoku. W eksperymencie oceniano skuteczność magnetoterapii pulsacyjnej o frekwencji 10-40 Hz i mocy 1 – 5 mT w połączeniu ze stymulacją laserową. >> wyniki badania tutaj >>

Magazyn badań klinicznych – Bonus nr 1

Szanowni Czytelnicy,

Dziś otrzymają Państwo numer premiowy magazynu badań klinicznych. Większość pytań i sugestii otrzymaliśmy od Państwa na temat zapalenia prostaty, złamań kości i choroby Bechterewa. W związku z tym dodajemy dodatkowe badania kliniczne oceniające wpływ pulsującego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości właśnie na te dolegliwości.

Już dziś mogą się Państwo cieszyć na dodatkowy numer bonusowy magazynu, który będzie obejmował badania kliniczne jeszcze niewymienionych diagnoz.

Zapalenie prostaty

Chroniczne zapalenie prostaty oraz możliwość wykorzystania magnetoterapii w jego leczeniu badał na 21 pacjentach zespół lekarzy w klinice urologicznej w Hradcu Královym, w Republice Czeskiej. >> wyniki badania tutaj >>

Złamania

Intensyfikację leczenia złamań kości piszczelowej za pomocą magnetoterapii pulsacyjnej badał na 45 pacjentach zespół W. J. Sharrarda (1990). Wyniki testów zostały opublikowane w Journal of Bone and Joint Surgery. >> wyniki badania tutaj >>

Choroba Bechterewa

Wpływ magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (chorobę Bechterewa) został zbadany przez zespół pod kierunkiem prof. Karela Trnavskiego na 40 pacjentach w wyspecjalizowanym ośrodku w Republice Czeskiej. >> wyniki badania tutaj >>

Przed masażem

Oddziaływanie magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości u 56 kobiet cierpiących na fibriomialgię badał zespół lekarzy (Sutbeyaz et al.) w 2009 roku a wyniki eksperymentu zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Clinical Journal of Pain. >> wyniki badania tutaj >>