Badania kliniczne

Zwyrodnienia kręgosłupa

Při artróze páteře jde o časově zkrácenou obdobu programu č. 3 – artrózy kloubů, kdy kratší dobu aplikace využíváme při opakovaných denních aplikacích a zvláště u citlivých osob.

V klinickém modu je při artróze páteře přidán podíl frekvencí do 50 Hz k intenzivnější stimulaci hojení. Program aplikujeme převážně po předchozím utlumení akutních bolestí programem č. 1 k následnému doléčování. Např. u degenerativních změn obratlů a meziobratlových plotének s případným útlakem kořenových nervů.

Analgetickým a spasmolytickým efektem se snažíme dosáhnout uvolnění bolestivých svalových kontraktur a blokád a protiotokový efekt nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag mírní otok meziobratlové ploténky a okolních tkání, čímž se zmenšuje tlak na nervové kořeny. Výsledkem je uvolnění blokového postavení obratlů a zlepšení hybnosti.

Aplikace magnetoterapie mohou předcházet rehabilitačnímu cvičení, manipulaci apod.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wynikami badań klinicznych wskazujących na efektywne działanie magnetoterapii w leczeniu tej diagnozy.