O magnetoterapii

Oto wybór artykułów, które przybliżą Ci ogólne zasady i efekty działania pola magnetycznego oraz magnetoterapii. Mamy nadzieję, że zainteresują Cię i zachęcą do wypróbowania dobroczynnych właściwości pola magnetycznego.

Aparaty i metody bazujące na oddziaływaniu polem elektromagnetycznym i energię elektryczną

Jest duży wybór aparatów medycznych wykorzystujących pole elektromagnetyczne oraz prąd elektryczny. Również spektrum promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez urządzenia jest bardzo szerokie – stąd też taka różnorodność fizjologicznych efektów oddziaływania. Nasz krótki przewodnik charakteryzuje urządzenia i metody, które stosowane są najczęściej.

Dominujące efekty lecznicze a częstotliwości pola

Urządzenia Biomag pracują w oparciu o 103 programy dostosowane do leczenia różnych dolegliwości. Jednym z nich jest tzw. “Program INDYWIDUALNY”, pozwalający na ustawienie częstotliwości pola magnetycznego, a zatem także na wybór określonego efektu leczniczego zgodnie z indiwidualnymi potrzebami.

Ilość zabiegów pulsacyjnym polem magnetycznym

Przyjmuje się, że czas trwania pojedynczej aplikacji pola powinien być dostosowany do indywidualnego przypadku. Niekiedy zaleca się aplikowanie zabiegów seriami.

Jaki aplikator wybrać i jak z niego korzystać

Spośród aplikatorów, które mamy w ofercie (patrz niżej), należy zawsze wybierać ten, który najpełniej służy określonemu celowi terapeutycznemu i umieścić go możliwie najbliżej leczonej części ciała. Część aplikatorów posiada funkcję przymocowania ich ciała za pomocą elastycznego pasa. Polecamy wykorzystanie tego udogodnienia, ponieważ precyzyjne ukierunkowanie aplikatora maksymalizuje skuteczność aplikacji (jeśli chodzi o solenoidy, wytwarzające przestrzenne pole magnetyczne, wystarczy leczoną część ciała umieścić we wnętrzu urządzenia).

Kształt impulsów, natężenie pola, nakładające się częstotliwości

W programie INDIVIDUAL podano kształt jaki przybierają impulsy przy określonych częstotliwościach i natężeniu. Kształt ostry to działanie stymulujące (IGŁA, TRÓJKĄT). Kolejne kształty (OWAL albo PROSTOKĄT) oznaczają działanie przeciwbólowe, rozluźniające i przeciwskurczowe. Modulowanie częstotliwości w trzyminutowych sekwencjach pozwala na płynne uzyskanie pożądanego efektu. Modulacja częstotliwości po impulsie stymuluje organizm i wywołuje reakcję. Należy mieć to na uwadze dokonując ustawień.

Lecznicze właściwości pulsacyjnego pola magnetycznego niskich częstotliwości

Zmiany, które zachodzą w tkankach pod wpływem oddziaływania pulsacyjnego pola magnetycznego niskich częstotliwości, można wykorzystać do leczenia całej gamy schorzeń. Podstawowe efekty oddziaływania polem magnetycznym polegają na działaniu: