Dominujące efekty lecznicze a częstotliwości pola

Urządzenia Biomag pracują w oparciu o 103 programy dostosowane do leczenia różnych dolegliwości. Jednym z nich jest tzw. “Program INDYWIDUALNY”, pozwalający na ustawienie częstotliwości pola magnetycznego, a zatem także na wybór określonego efektu leczniczego zgodnie z indiwidualnymi potrzebami.

Magnetoterapia Biomag®

Powyższa tabela ułatwi Ci wybór. Dobór częstotliwości i efektów leczniczych w programie INDYWIDUALNYM.