Ilość zabiegów pulsacyjnym polem magnetycznym Biomag

Przyjmuje się, że czas trwania pojedynczej aplikacji pola powinien być dostosowany do indywidualnego przypadku. Niekiedy zaleca się aplikowanie zabiegów seriami.

Pole magnetyczne aplikuje się przeważnie 2 razy dziennie, w przypadkach trudniejszych może to być 3 lub więcej razy na dzień. Przerwa pomiędzy zabiegami powinna trwać około 6. godzin.

Nie należy przerywać zabiegu w sposób gwałtowny, ale stopniowo powiększać przerwy pomiędzy aplikacjami. Pacjentom z niskim ciśnieniem tętniczym należy zapewnić 20-minutowy odpoczynek po aplikacji.

Przy dolegliwościach krótkotrwałych stosuje się 20–30 aplikacji, ale nie mniej niż 10.

Długotrwałe, cykliczne aplikacje zalecane są zwłaszcza przy stanach przewlekłych i doleczaniach. Przed przystąpieniem do terapii należy mieć pewność, że nie występują przeciwwskazania do zabiegów!