Pole magnetyczne ziemi

Pole magnetyczne ziemi posiada wyjątkowe właściwości, dostosowane do podtrzymania i rozwoju wszelkich form życia.

Każdy żywy organizm wytwarza pole elektromagnetyczne (niezwykle słabe, ale mierzalne za pomocą bardzo skomplikowanych aparatów), które nieustannie wchodzi w reakcje z polem ziemskim. Zgodnie z prawami fizyki to wzajemne oddziaływanie musi mieć wpływ na organizm ludzki – na poziomie atomów, komórek i wszystkich większych struktur. Nie są to siły potężne, ale stałe, działające nieustannie. Brak odpowiednich receptorów, jak choćby uszu dla fal dźwiękowych, nie pozwala nam rejestrować tego zjawiska.

Pole magnetyczne ziemi i jego wpływ na różne aspekty życia

Ziemskie pole magnetyczne ma wartość 0,047 mT. Charakteryzuje się falowaniem i cyklicznymi wychyleniami określanymi przez cykle biologiczne (roczne, miesięczne, dzienne). Wyróżniamy 5 aspektów życia, na które wpływa ziemskie pole magnetyczne:

  • prawa i mechanizmy zjawisk elektromagnetycznych na poziomie mikrocząstek żywych,
  • ochrona przed rozmaitymi formami promieniowania kosmicznego, zabójczego dla życia na naszej planecie,
  • grawitacja,
  • cykle dobowe,
  • orientacja w terenie możliwa dzięki polu magnetycznemu ziemi.