Dr. Martina Juhankova

Kierownik wydziału rehabilitacji klinicznej IKEM (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Praga – jest największym superspecjalizowanym klinicznym i badawczo-naukowym ośrodkiem w Republice Czeskiej.)

Kwalifikacje i doświadczenie:
– 19 lat doświadczenia w dziedzinie rehabilitacji
– atestacja 1 stopnia – neurologia, atestacja ponadprogramowa FBLR (fizjoterapia, balneologia i rehabilitacja lecznicza)
– członkostwo: Czeskie Towarzystwo Medyczne J.E.Purkyně, Towarzystwo Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej