ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI BIOMAG POLAND

I Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Biomag Poland

Dane osobowe przetwarzane podczas korzystania z formularza kontaktowego na stronie Biomag Poland:

W formularzu kontaktowym Biomag Poland prosimy o podanie oraz imienia i nazwiska, e-mail, telefon, miejscowość zamieszkania.

CELE I PODSTAWA PRAWNA:

1. Firma Biomag Poland przetwarza imię i nazwisko, email, telefon i adres użytkownika. Podstawa prawna przetwarzania tych danych, to zgoda użytkownika oraz realizacją umowy sprzedaży produktów i usług. Uzasadnionym interesem firmy Biomag Poland jest ochrona i zapewnieniu bezpieczeństwa danym osobowym użytkowników.

2. Firma Biomag Poland przetwarza adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa danych, np. informacji dotyczących istotnych zmian w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”, powiadomienia o ewentualnych incydentach. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail oraz imienia, nazwiska dla realizacji tych celów jest uzasadniony interes firmy Biomag Poland w zapewnieniu użytkownikowi ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub innych informacji o produktach lub informacji o zmianach w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, a także w zapewnieniu użytkownikowi możliwości interakcji z konsultantami Biomag Poland.

3. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Biomag Poland, firma Biomag Poland będzie także przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług firmy Biomag Poland. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika.

Zgodę można wycofać w każdej chwili, pisząc na adres dane@biomag.pl 

4. Firma Biomag Poland przetwarza także adres e-mail i telefon użytkownika, aby informować klientów Biomag Poland o zbliżających się spotkaniach Klubu Zdrowia, wizytach w gabinetach, poradach dotyczących korzystania z produktów Biomag, podczas interakcji użytkownika z pracownikiem działu obsługi klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes w zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta.

Dane osobowe, które są przetwarzane podczas komunikacji użytkownika z firmą Biomag Poland:

W przypadku interakcji z przedstawicielami działu obsługi klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, Internetu lub osobiście, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat produktów Biomag Poland posiadanych przez użytkownika, takie jak numery seryjne i data zakupu.

Aby poprawić jakość obsługi klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma Biomag Poland może również nagrywać i odtwarzać rozmowy z przedstawicielami działu obsługi klienta i analizować wszelkie opinie przekazane w ramach dobrowolnych ankiet dla klientów. Za zgodą użytkownika przedstawiciele działu obsługi klienta mogą w uzasadnionych przypadkach logować się na konto Biomag Poland użytkownika, aby pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Firma Biomag Poland wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej oraz monitorowania jakości i typu obsługi klienta oraz pomocy technicznej świadczonych użytkownikowi. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes firmy Biomag Poland w zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu. Podstawą prawną uzasadnionego logowania się przedstawiciela firmy Biomag Poland na konto Biomag Poland użytkownika w celu rozwiązania problemów jest zgoda użytkownika, która może zostać przez użytkownika cofnięta.

Dane osobowe przetwarzane podczas dokonywania zakupu produktu w witrynie firmy Biomag Poland:

W przypadku zakupu przez użytkownika produktu Biomag firma Biomag Poland będzie gromadzić imię i nazwisko, adres pocztowy oraz numer telefonu użytkownika.

Nie przechowujemy informacji dotyczących danych do umów kredytowych Klientów. Strona trzecia, banki BGŻ BNP Paribas S.A oraz TF Bank, przetwarzają informacje dotyczące kredytów klientów, zgodnie z własnymi politykami bezpieczeństwa danych osobowych.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu użytkownika są gromadzone, aby zapewnić nam możliwość przetworzenia i realizacji zamówienia zakupu. Podstawą prawną przetwarzania imienia i nazwiska, adresu pocztowego i numeru telefonu użytkownika w tym celu jest zawarcie umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym celu jest nasz uzasadniony interes w ochronie firmy Biomag Poland i jej klientów przed próbami dokonywania oszustw.

Inni dostawcy usług:

Firma Biomag Poland korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak Bitrix24 i Versum, w celu ułatwienia wysyłania wiadomości e-mail. Usługi te monitorują aktywności przypisane do tych wiadomości e-mail, takie jak otwarcie wiadomości, kliknięcie łączy zamieszczonych w wiadomości lub zakupy dokonane po kliknięciu tych łączy.

Firma Biomag Poland wykorzystuje zewnętrznych dostawców usług w celu wysyłania zakupionych produktów klientom oraz w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z aplikacji Biomag Poland Express oraz witryn internetowych i aplikacji firmy Biomag Poland.

Inne przypadki udostępniania:

Firma Biomag Poland może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom: (a) jeśli otrzymała na to wyraźną zgodę użytkownika; (b) na podstawie ważnego wezwania do sądu, nakazu prawnego, nakazu sądowego, postępowania sądowego lub innych zobowiązań prawnych; (c) w celu egzekwowania warunków świadczenia usług lub zasad firmy Biomag Poland lub (d) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych bądź obrony przed roszczeniami prawnymi.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Biomag Poland, jej zasobów, w tym również, bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że podmiot, któremu zostaną przekazane dane osobowe, nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności bez poinformowania użytkownika i, w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

Przesyłanie danych osobowych

Biomag Poland jest firmą globalną. Aby firma Biomag Poland mogła oferować produkty i usługi, może być koniecznie przesłanie przez nią danych osobowych użytkownika do innych spółek Biomag w innych krajach europejskich, zwłaszcza do producenta w Czechach. 

Dane osobowe użytkowników mieszkających w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii są kontrolowane przez spółkę: Biomag Medical spół. z o.o.

z siedzibą Průmyslová 1270, 506 01 Jičín, Republika Czeska, REGON:06480853, NIP: CZ06480853

przetwarzane w jej imieniu przez firmę Biomag Poland.

Każde przekazanie danych osobowych z firm Biomag Poland do Biomag Medical w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) odbywa się zgodnie z umową powierzenia danych.

Pliki cookie i podobne technologie

Witryny internetowe:

W celu analizowania sposobu korzystania z witryn Biomag Poland przez użytkowników, tworzenia sumowanych statystyk użytkowania strony i współczynnika odpowiedzi, firma Biomag Poland z pomocą zewnętrznych dostawców usług analitycznych gromadzi określone dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej przez użytkowników.

Są to dane, takie jak: dane demograficzne użytkownika, adres IP, specyfikacja techniczna urządzeń, system operacyjny, typ przeglądarki, język przeglądarki, godziny odwiedzin na stronach, czas wyświetlenia strony i klikane elementy (np. łącza), źródło wejścia na stronę.

Nasza firma może korzystać na swoich stronach internetowych oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników nawigacyjnych i innych podobnych im narzędzi, które pomagają w gromadzeniu i analizowaniu takich informacji.

Wykorzystujemy te informacje, aby zapewniać lepsze, lepiej dopasowane materiały na naszej stronie internetowej, mierzyć skuteczność reklam, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz usprawniać korzystanie ze strony.

Możemy także angażować jednego lub więcej dostawców usług do zapewniania w naszym imieniu internetowych usług reklamowych. Mogą oni wykorzystywać te informacje w celu przesyłania reklam określonym grupom odbiorców.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie (brak akceptacji polityki cookies).

Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej lub innej jurysdykcji, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie plików cookie na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć.

Przykłady zewnętrznych dostawców usług analitycznych i podobnych usług, z których aktualnie korzystamy:

USŁUGI ANALITYCZNE:

  • Google: Narzędzie Google Analytics służy do monitorowania statystyk witryn internetowych oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań jej użytkowników w trakcie odwiedzin. Korzystamy również z usługi Google Search Console, która pomaga nam zrozumieć, jak odwiedzający odbierają naszą stronę oraz ulepszyć pozycjonowanie naszych stron. Dowiedz się więcej na temat sposobu wykorzystywania informacji analitycznych, zarządzania użyciem tych informacji oraz sposobu wycofywania zgody na używanie danych użytkownika przez usługę Google Analytics.

ZARZĄDZANIE ZNACZNIKAMI:

Firma Biomag Poland wykorzystuje usługę Tag Management, która pomaga jej zarządzać rożnymi usługami analitycznymi i technologiami związanymi z plikami cookie wykorzystywanymi przez firmę Biomag Poland do mierzenia korzystania ze stron.

Sieci społecznościowe:

Sieci społecznościowe innych firm, które udostępniają interaktywne dodatki lub funkcje społecznościowe (np. pozwalające na łączenie z kontem Facebook lub Google w celu wyszukiwania znajomych lub pozwalające na „polubienie” strony) w witrynach internetowych, mogą korzystać z plików cookie lub innych metod w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z naszych stron internetowych. Wykorzystanie takich informacji przez stronę trzecią zależy od zasad ochrony prywatności zamieszczonych na stronie internetowej serwisu społecznościowego, z którymi zalecamy dokładnie się zapoznać. Te strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie lub inne metody śledzenia do ich własnych celów, łącząc informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z naszej witryny z dowolnymi posiadanymi przez nie danymi osobowymi użytkownika. Możemy również uzyskiwać z serwisów społecznościowych analizy pozwalające nam ocenić skuteczność naszych materiałów i reklam w serwisach społecznościowych (np. wrażenia i kliknięcia).

Dzieci

Witryny internetowe firmy Biomag Poland nie są przeznaczone dla osób, które nie ukończyły 16 lat i osoby takie nie powinny podawać danych osobowych firmie Biomag Poland. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 16 lat, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Możemy zaktualizować Zasady ochrony prywatności w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności można sprawdzić w części „Ostatnia aktualizacja” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Zasad ochrony prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie przekazana w wiadomości e-mail, opublikowana w witrynie internetowej Biomag Poland, gdzie znajduje się link do niniejszych „Zasad ochrony prywatności”.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak długo trwa proces obsługi posprzedażowej (gwarancja, serwis, udział w Klubach Biomag) Biomag Poland lub użytkownik wyrazi chęć ich usunięcia. Opis prawa użytkownika do wykasowania tych danych można znaleźć poniżej w sekcji „Prawa użytkownika”.

Zarządzanie danymi

Dane osobowe zebrane przez firmę Biomag Poland są chronione zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych przez administratora danych: Biomag Poland Sp. z o.o. ul. Kościuszkowców 21, 04-570 Warszawa, NIP: 9721249958. Inspektor ochrony danych osobowych firmy Biomag Poland ma siedzibę pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować, wysyłając e-mail na adres: dane@biomag.pl 

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych do żądania od firmy Biomag Poland dostępu do swoich danych osobowych oraz ich wymazania lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Unii Europejskiej, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia zmiany czy usunięcia Biomag Poland, należy wysłać email: dane@biomag.pl