Referencje

Lekarz Dentysta Mikołaj Kusiński

Zainspirowany niezwykle ciekawym artykułem, dotyczącym leczenia pacjentów z powikłaniem po zabiegach chirurgicznych w okolicy zatrzymanych ostatnich zębów trzonowych dolnych, postanowiłem zastosować metodę leczenia Pulsacyjnym Polem Magnetycznym Niskich Częstotliwości również w mojej praktyce.

Zabiegom chirurgicznym w tak newralgicznym obszarze jak jama ustna towarzyszy znaczne ryzyko powikłań w postaci uszkodzenia nerwów lub utrudnionego gojenia.

Zabiegiem szczególnym – ryzykownym, a jednocześnie wykonywanym dość często –jest zabieg usunięcia zatrzymanych ostatnich zębów trzonowych. Nawet w stosunkowo prostych przypadkach pacjenci często skarżą się na bolesne gojenie, natomiast u około 1% pacjentów dochodzi do powikłań znacznie poważniejszych, jak np. uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego lub nerwu językowego! Powikłania te oznaczają znaczne obniżenie komfortu życia dla pacjenta, mogą również oznaczać spore kłopoty natury prawnej dla praktyki lekarskiej.

Procesowi gojenia po skomplikowanej ekstrakcji zatrzymanego trzonowca towarzyszyć może ograniczone otwieranie jamy ustnej, obrzęk twarzy, utrudnione przełykanie i bóle o różnym nasileniu. Stosowane w takich przypadkach leczenie powoduje zazwyczaj ustąpienie dolegliwości w okresie od jednego do dwóch tygodni.

W przypadku objawów neurologicznych pacjenci zgłaszają dolegliwości w postaci różnego stopnia naruszenia czucia w okolicy unerwianej określoną gałęzią nerwu trójdzielnego.

Niewielkie, spowodowane obrzękiem lub niedelikatnym podaniem znieczulenia porażenia nerwu zazwyczaj ustępują samoistnie w okresie od sześciu miesięcy do dwóch lat. To, że takie dolegliwości ustąpią samoistnie w takim lub innym okresie, nie zmienia faktu, że niezadowolenie pacjentów jest znaczne. Objawy naruszenia nerwów są dotkliwe: naruszenie poczucia smaku potraw, odrętwienie tkanek unerwianych, przygryzanie języka, policzka, wargi dolnej, wrażenie „wyciekającej śliny” i tym podobne.

Warto tu zaznaczyć, że całkowite przerwanie ciągłości nerwu jest powikłaniem niezwykle poważnym i musi być natychmiast leczone neurochirurgicznie! W takim przypadku żadne procedury fizjoterapeutyczne nie pomogą!

Dzięki uprzejmości firmy będącej dystrybutorem aparatu do leczenia wolno zmiennym polem magnetycznym – Biomag Lumina – miałem możliwość zastosowania tej terapii również u moich pacjentów.

1. Pierwszy i bardzo ciekawy przypadek dotyczy pacjentki J.T., lat 37, z powikłaniem w postaci naruszenia czucia w okolicy wargi dolnej, bródki i kącika ust prawej strony po zabiegu usunięcia zatrzymanego zęba 48. Usuniecie przeprowadziłem niezwykle delikatnie z uprzednim dokładnym planowaniem. Przed planowanym zabiegiem wykonałem dodatkowe badanie CBCT w celu określenia relacji korzeni zatrzymanego trzonowca względem nerwu zębodołowego dolnego. Pomimo zachowania wszelkich zasad doszło do powikłania w postaci naruszenia czucia w obszarze unerwianym przez tę gałąź nerwu trójdzielnego. Pozabiegowo zastosowałem u pacjentki antybiotykoterapie, leki przeciwzapalne i witaminoterapie. Gojenie przebiegało prawidłowo jednak naruszenie czucia nadal się utrzymywało. Zarówno moje działania jak i podejmowane przez pacjentkę samodzielne próby zaradzenia tej dolegliwości nie przyniosły żadnych istotnych rezultatów w okresie jednego roku! Zaproponowałem więc pacjentce terapię Pulsacyjnym Polem Magnetycznym Niskich Częstotliwości przy pomocy aparatu Biomag Lumina w moim gabinecie. Przeprowadziłem początkowo cykl 20 aplikacji, po dwie dziennie (rano i po południu), stosując program NR 14 przez 25 minut na okolice po usuniętym trzonowcu. Pacjentka przyjmowała jednocześnie preparat witaminy B complex. Dolegliwości ustąpiły całkowicie i na życzenie pacjentki przerwaliśmy dalsze leczenie. Po upływie około tygodnia pacjentka zgłosiła się do gabinetu i oznajmia ze dolegliwości powróciły! Po zebraniu wywiadu okazało się, że odstawieniu pola magnetycznego towarzyszy również odstawienie witaminosuplementacj. Wznowiłem aplikację, wydłużając czas pojedynczego zabiegu do 30 minut i przeprowadzając w sumie 14 zabiegów w ciągu siedmiu dni. Dolegliwości ustąpiły całkowicie
i według pacjentki leczenie można było na tym zakończyć. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę okres trwanie dolegliwości oraz ich znaczącą uciążliwość dla pacjenta, efekt leczenia polem magnetycznym w tym przypadku można uznać za spektakularny. Zachęcony efektem leczenia zastosowałem pole magnetyczne w celu poprawy komfortu życia i przyspieszenie gojenia jeszcze u trzech pacjentów.

2. Pacjent S.K., lat 61, po zabiegu wprowadzenia trzech wszczepów (implantów) do kości żuchwy, w miejsce utraconych przed laty zębów trzonowych i przedtrzonowych. Ze względu na znaczna atrofie żuchwy wprowadzeniu wszczepów towarzyszył zabieg poprawy warunków kostnych tzw. augumentacja przy użyciu materiałów kościozastępczych i membrany kolagenowej. Po zabiegu pacjent uskarżał się na obrzęk okolicy leczonej i nieznaczne odrętwienie bródki Przeprowadziłem siedem aplikacji pola magnetycznego stosując program nr 14 – po 25 minut na okolicę leczoną. Dolegliwości, w tym również niewielkie uczucie odrętwienia, ustąpiły całkowicie.

3. U pacjentki I.K., lat 38, przeprowadziłem zabieg usunięcia pozostałości korzeni zębów trzonowych z jednoczesnym wprowadzeniem trzech wszczepów śródkostnych i poprawą warunków kostnych z zastosowaniem materiałów kościozastępczych i membrany kolagenowej. Pacjentka uskarżała się na bolesność i obrzęk okolicy pozabiegowej. Przeprowadziłem, podobnie jak u poprzedniego pacjenta, siedem aplikacji pola magnetycznego stosując program nr 14 – po 25 minut w ciągu siedmiu dni. Dolegliwości ustąpiły całkowicie, a gojenie przebiegało prawidłowo bez dalszych komplikacji.

4. Pacjentka I. B., lat 22, po zabiegu usunięcia zatrzymanego ostatniego trzonowca dolnego 48 ze wskazań ortodontycznych uskarżała się na obrzęk i znaczna bolesność okolicy pozabiegowej, wystapił stan podgorączkowy, utrudnione przełykanie i utrudnione poruszanie głową. Zastosowałem dwie aplikacje poczynając od następnego dnia po zabiegu – program nr 14 przez 2 godziny. Dolegliwości wyraźnie zmniejszyły się już po pierwszej aplikacji, natomiast po drugiej pacjentka uznała dalsze leczenie za zbędne.

Moim zdaniem nawet tak niewielka grupa obserwowanych pacjentów uzasadnia potrzebę stosowania terapii Pulsacyjnym Polem Magnetycznym Niskich Częstotliwości
w stomatologii.

Jest jeszcze sporo obszarów do zbadania – periodontologia, neuralgie i inne schorzenia stomatologiczne, którym towarzyszy potrzeba walki z bólem i potrzeba stymulowanej regeneracji tkanek.

Lekarz Dentysta
Mikołaj Kusiński
ul. Kościuszki 52/17
08-400 Garwolin

Zapobiegawcza instytucja lecznicza Sokolov Ltd. – Rehabilitacja

Zapobiegawcza instytucja lecznicza Sokolov sp.z o.o. . Sokolov powstał prywatyzacją dawnego ośrodka zdrowia w 1994 roku. Znajduje się w centrum miasta Sokolov a jego zaletą jest dostarczanie kompleksowych usług zdrowotnych w jednym miejscu. Większość opieki zdrowotnej zapewniamy własnymi pracownikami i część fachowości jest dostarczana w budynku przez prywatnych lekarzy. Od czerwca 2007 roku mają lokalni klienci rehabilitacji możliwość korzystania z urządzenia do magnetoterapii Biomag.

Adres: Rokycanova 1756, Sokolov,

Szczegóły dotyczące stosowania magnetoterapii Biomag:

Z urządzenia jesteśmy zadowoleni. Dobrze się obsługuje i leczy szerokie spektrum diagnoz. Poświadczył się nam aplikator FIXA700 + FIXDUO 250 na szyję i ramiona.

5 najczęściej używanych programów: 15, 11, 16, 6, 3.

5 najczęstszych diagnoz: Zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, złamania, bóle stawów, polineuropatia, zespół cieśni nadgarstka.

Porównanie z innymi urządzeniami MGT: Wygląd Biomag jest lepszy niż urządzenie, które zastąpił, jakość urządzenia i akcesoriów porównywalne, wyniki leczenia dobre.

Przygotowane przez: Zdenka Havlova
Telefon: +420 352 307 287
Strony www: http://www.ebclpz.cz/lpz.html

Szpital Uniwersytecki Na Bulovce w Pradze

Oddział rehabilitacji medycznej FNB to jest ambulatoryjna instytucja, która zapewnia rehabilitację medyczną dla hospitalizowanych i przychodzących pacjentów.

Oddział rehabilitacji medycznej jest kompleksowy, tzn., że obejmuje ćwiczenia zdrowotne, elektroterapię, hydroterapię i terapię zajęciową(ergoterapię).

Ponieważ chodzi o wieloczynnikową dziedzinę medyczną, integruje terapię do wszystkich kierunków leczenia. Od traumotologii aż po leczenie wewnętrzne, urologiczne, ginekologiczne i więcej.

Nawet ten dział musi zajmować się leczeniem chorób cywilizacyjnych, tj, wszechobecnym bólem pleców. We współpracy z wydziałami reumatologicznymi również zajmuje się terapią zapalenia stawów i ich skutkami.

Adres: Budínova 2, 180 81 Praga 8

Szczegóły dotyczące stosowania magnetoterapii Biomag:

W naszym dziale jest zastosowanie pulsującego pola magnetycznego bardzo dobrze wykorzystane. Doceniamy możliwość nie tylko aplikacji według numerów programu, ale także możliwość tworzenia własnych programów. Urządzenie to jest małe, proste w obsłudze, sterowanie jest proste, z bardzo dobrą wydajnością. Pomimo krótkiego okresu, kiedy urządzenie posiadamy, urządzenie jest niezawodne i nie znalazła się żadna wada. Leczenie chorób układu ruchowego nie zawsze wiąże się z efektem natychmiastowym i dlatego ten rodzaj terapii może przyczynić się do skrócenia czasu leczenia i w ten sposób powrócić pacjenta do realnych warunków życia. Oczywiście jest możliwość połączenia leczenia i w ten sposób przyśpieszyć proces gojenia lub pozbawienia dolegliwości.

Dział wykorzystuje leczenie impulsowym polem magnetycznym przez wiele lat i posiadał urządzenia Dr Jeřábka i inne, więc możemy ocenić, jak się technologia rozwija i jak się wydajność urządzeń poprawia i rozmiary się zmniejszją. Korzystne są teraz aplikatory, które są niezwykle mobilne, lekkie i dobrze do utrzymania.

Biorąc pod uwagę liczbę pacjentów musimy ograniczyć liczbę zastosowań.

Najczęściej używane diagnozy: bóle kręgosłupa lędźwiowego, ból w stawach biodrowych – zapalenie stawów, ból kolana – choroba zwyrodnieniowa stawów, stawu barkowego, uporczywy ból kolana.

Średnia liczba aplikacji na pacjenta: 10
Minimalna liczba aplikacji na pacjenta: 10
Maksymalna liczba aplikacji na pacjenta: 15

Przygotowane przez: Dr. Karel Fojtík
Telefon: +420 266 0821 114, +420 266 081 111 (7)
WWW: http://www.fnb.cz/

Wojskowe uzdrowisko zdrowotne Jeseník Lázně

Ośrodek uzdrowiska wojskowego (VLL) znajduje się w bardzo atrakcyjnej okolicy Jesenik. Centralny budynek medyczny Albatros, który jest po udanej rekonstrukcji kompletnej, oferuje wysoki standard zakwaterowania, wyżywienia, spa i innych usług. Całkowita ilość miejsc objektu jest 88 88 łóżek, z dostawkami 112 miejsc, pensjonat Silesie może pomieścić kolejnych 49 osób. Ośrodek uzdrowskowy oferuje pełen zakres usług, w szczególności dla personelu latającego i wojsk powietrznodesantowych sił zbrojnych armii czeskiej. Po transformacji sanatoria na kurort w roku 1994 uzdrowisko realizuje składkowe i kompleksowe leczenie chorób układu krążenia i układu oddechowego. Instytut medyczny oferuje szeroki zakres zabiegów balneologicznych i fizycznych, indywidualną i grupową gimnastyku leczniczą.

Adres: Myslbekova 271, 790 01 Jeseník Lázně

Szczegóły dotyczące stosowania magnetoterapii Biomag:

Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 było zastosowano w Jeseniku VII 287 zabiegów z urządzeniem Biomag. Obsługa urządzenia jest ze względu na swoje niewielkie rozmiary, bardzo dobra.

Sterowanie urządzenia jest jasne i proste, co umożliwia bardzo szybką orientację podczas ustawiania programów. Urządzenie Biomag używamy głównie u pacjentów, którzy wymieniają się w naszej klinice  w regularnych 14-dniowych odstępach. Ogólnie idzie o zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, bóle małych i wielkich stawów. Urządzenie używamy codziennie.

Po zakończonym leczeniu u naszych pacjentów nastało zlepszenie u 70%. Głównie po aplikacji programu nr 21 – regeneracja, stany po operacji cieśni tunelu (program 6 i PA) i po aplikacji programu nr6 i 15 na małe stawy. 15% pacjentów, gdzie wynik leczenia nie był jasny, nie czuło znaczną poprawę. U około 15% pacjentów nie pojawił się maksymalny efekt leczenia. Przede wszystkim u pacjentów cierpiących na ból dużych stawów. Ogólnie, urządzenie może być jednak oceniane jako istotny dodatek w leczeniu pacjentów.

5 najczęściej używanych programów: Regeneracja Nr 21, nr 6 -15 zapalenie stawów, nr 16 złamania, nr 6 i PA zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty.

5 najczęściej używanych diagnoz: choroba zwyrodnieniowa stawów, kręgosłupa, bóle stawów, kręgosłupa, regeneracja- stany po potłuczonych stawach, złamania, zespół cieśni nadgarstka, łokcia tenisisty.

Przygotowane przez: Dr. Ivo Ormanec
Telefon +420 973 414 111
WWW: http://www.vllje.cz

Ludmila Formanová, mistrzyni świata i Europy na 800 metrów.

Sport towarzyszy mi większość mojego życia. To jest moje hobby, ale i mój zawód. Brałam udział w dwóch igrzyskach olimpijskich, czterech mistrzostwach Świata, trzech mistrzostwach europy, kilku światowych i europejskich mistrzostw halowych, setek spotkań krajowych i zagranicznych. Na stadionie lekkoatletycznym spędziłam tysiące godzin na treningu prawie przez dwadzieścia lat i nabiegałam tysiące kilometrów. Podniesiona ilość hantli liczy się do setek ton. Sport daje mi dużo – uczucie na podium przy dźwiękach hymnu narodowego jest trudne do opisania, ale również bierze – zdrowie.

Szczegóły dotyczące stosowania magnetoterapii Biomag:

Większość czołowych sportowców na pewno potwierdzą, że sport na tym poziomie jest w zasadzie stałe balansowanie pomiędzy wydajnością i urazami. Wiem, o czym mówię. Miałam dwie operacje jako bezpośredni skutek ogromnego obciążenia organizmu. Z wiekiem coraz bardziej poznaję, jak ważnym elementem szkolenia sportowców jest faza regeneracyjna. Pobyt w placówce uzdrowiskowej po ukończeniu sezony atletycznej na pewno ma swoje wielkie znaczenie, a ja go kilka razy wykorzystałam. Ale dla dobrej wydajność sportowca ma o wiele większe znaczenie regeneracja każdodzienna, eliminacja zmęczenia i drobnych urazów, tak, że organizm jest przygotowany na następny trening.

Biorąc pod uwagę, że żyję i trenuję w małym miasteczku, możliwości korzystania z środków rehabilitacyjnych są bardzo ograniczone. W przeciwieństwie do dużych np. ośrodków sportowych w Pradze, jest również problematyczna opieka medyczna i rehabilitacyjna. Jestem więc bardzo zadowolona z możliwości korzystania z magnetoterapii Biomag®. Do tego czasu spotkałem się z terapią magnetyczną tylko w instytucjach uzdrowiskowych, a więc naturalnie przyciągała mnie możliwość mieć takie urządzenie w domu, głównie z tego powodu, że o efektach magnetoterapii pulsującej o niskiej częstotliwości jestem przekonana.

Do użytku domowego mam do dyspozycji urządzenie Biomag Litus z aplikatorami A3H LgMAX z częściami A i B oraz solenoid SPH 2 Lg. W czasie podróży na zawody i zgrupowania używam urządzenie Biomag Laguna z aplikatorem A1HP Lg i solenoid SPH Lg w praktycznej torbie.

Urządzenie używam najczęściej ze względu na ich działanie rozkurczające mięśnie, co pomaga mi do całkowitego rozluźnienia mięśni po obciążeniu treningowym. Używam części poduszkowe A3H LgMAX jako aplikator rehabilitacyjny do lóżka lub jako aplikator rehabilitacyjny na kręgosłup z programem PA a z programami o niższych częstotliwościach odpowiednich dla działania miorelaksacyjnego.

W przypadku jakichkolwiek innych problemów używam potem solenoid na kończyny i aplikator poduszkowy A1HP Lg na aplikacje lokalne za pomocą programów o wyższej częstotliwości – od 15 do 20 Hz. Największy wpływ zauważyłam przy leczeniu bólu w kostce, gdzie mi się łączą dolegliwości przewlekłe – po operacji ścięgna – i akutne po wysiłku. W tym przypadku spotkałam się też z przemijającym nasileniem objawów – większy ból – ale później nastąpiło złagodzenie i ustąpienie wszystkich objawów.

Doceniam możliwość podłączenia do urządzenia czterech aplikatorów Biomag Litus, ponieważ można stosować aplikator do lóżka do regeneracji i równocześnie ukierunkowanie leczyć innymi dwomi aplikatorami ostre dolegliwości lub stosować wiele innych kombinacji. Urządzenie Biomag Laguna bardzo nadaje się do celów turystycznych. Podczas sezonu wyścigowego, nie chciałem przerwać leczenia dolegliwości w kostce, więc moje urządzenie z małym aplikatorem poduszkowym podróżowało na wyścigi do Grecji.

Niedawno wróciłam z trenigu z Gran Canarii, gdzie Laguna szła że tak powiem, z rąk do rąk – z powodzeniem stosowali go wszyscy członkowie naszej grupy treningowej na różne ostre, głównie dolegliwości z mięśniami. Najwięcej doświadczeń z urządzeniem ma oprócz mnie, moja partnerka treningowa, a obecnie jeden z najlepszych czeskich biegaczy na średnich dystansach – Petra Lochmanová. Na obu urządzeniach oprócz sprawdzonych efektów terapeutycznych doceniam stosunkowo łatwą obsługę łącznie pamięci programu, estetyczny wygląd niebudzący wrażenie urządzenia szpitalowego i przyjemny wygląd i materiał aplikatorów.

Przenośne urządzenia do magnetoterapii Biomag są moim zdaniem bardzo przydatnym urządzeniem do indywidualnego leczenia i rehabilitacji w domu, bez długiego posiedzenia w poczekalni poradni rehabilitacyjnych, lub kosztownych pobytów w spa. W każdym przypadku zalecam to urządzenie wszystkim sportowcóm zawodowym i egularne ćwiczącym rekreacyjnie, ponieważ w połączeniu z innymi rehabilitacyjnymi środkami można impulsowe pole magnetyczne bardzo skutecznie stosować zarówno w profilaktyce  jak i leczeniu problemów związanych z wydajnością sportową.

Anny uzdrowisko borowinowe

Anny uzdrowisko borowinowe z 120letou tradycją znajduje się w w cichym miasteczku Lazne Belohrad. Klienci przychodzą do tutejszego uzdrowiska  głównie w celu leczenia chorób układu ruchowego. Należą do nich choroby reumatyczne, bóle pleców, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie kości i stawów, stany po operacjach ortopedycznych i urazach, syndromów źródłowych kręgosłupa i słaby paraliż obwodowy. Innym wskazaniem jest leczenie deformacyjnych blizn po urazach i oparzeniach. Oprócz klasycznych pobytów leczniczych są dostępne również pobyty regeneracyjne i specjalnie ukierunkowane. Anny uzdrowisko borowinowe otrzymało jako pierwsza instytucja uzdrowiskowa w Republice Czeskiej certyfikat świadczący o wprowadzeniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normami międzynarodowymi przez niemiecki urząd certyfikacji ITI TÜV w Monachium.

Adres:  Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad

Urządzenia Biomag posiadamy i wykorzystujemy od:  Leczenie pulsującym polem magnetycznym w naszym uzdrowisku wykorzystujemy już więcej niż 10 lat.

Sposób stosowania i najczęstsze diagnozy: artrozy górnych i dolnych kończyn, zapalenia stawów kończyn górnych i dolnych, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, wypadnięcie disku, zapalenie kręgosłupa / Morbus Bechterewa / pourazowe i pooperacyjne choroby stawów i kręgosłupa i tkanek miękkich.

Szczegóły dotyczące stosowania magnetoterapii Biomag:

W przypadku aplikatorów są widoczne pozytywne zmiany w zakresie lepszego wyglądu, łatwa obsługa z aplikatorami, kontakt ciała pacienta z aplikatorem jest przyjemny, w tunelu solenoidu został usunienty wypukłość w obszarze, w którym pacjent ma zwykle kręgosłup lędźwiowy. To podwyższenie było dla wielu pacjentów niewygodne. Został wytworzony także bardzo ciekawy aplikator, z którym  można jednocześnie stosować magnetoterapię na kręgosłup szyjny, odcinek kręgosłupa szyjnego, mięśnie i ramiona.Aplikatory można montować w różny sposób – szybko i łatwo i waga aplikatorów jest zadowalająca.

Aplikatory można bardzo dobrze zdezynfikować i przy praktycznie ciągłej pracy nie powodują przegrzania.  Urządzenia Biomag są niezawodne w działaniu bez znacznej awaryjności. Jest widoczny rozwój urządzenia magnetoterapeutycznego w sensie lepszej obsługi dla personelu obsługującego (wybór  wybranego programu jest szybki i nieskomplikowany), w urządzeniu Biomag Monada został ten wybór  ulepszony u niektórych programach,  dla pewnych diagnoz i ponadto istnieje możliwość tworzenia indywidualnych programów i ich przechowywanie i wykorzystanie z pamięci urządzenia (i nie da się je przypadkowo usunąć). Rozkład programów przez lekarza jest rozwiązany dobrze i łatwo pu urządzenia Biomag Laguna, ale najlepiej według mojego zdania u urządzenia Biomag Monada.

Urządzenia Biomag stosujemy głównie przy dolegliwościach i chorobach układu mięśniowo-szkieletowego  – zapalenie stawów kończyn, problemy kręgosłupa wywołane zużyciem kręgosłupa, przepukliny disku, zapalenia kręgosłupa. Urządzenie używamy również przy stanach  pourazowych i pooperacyjnych.

Tolerancja magnetoterapii przez pacientów jest dobra, ale jak w większości metod terapeutycznych istnieją pacjenci, którym ten sposób terapii nie musí odpowiadać. Pogorszenie problemów u pacjentów nie jest częste.

Urządzenia Biomag wykorzystujemy zarówno w leczeniu rehabilitacyjnym i uzdrowiskowym. Kombinacja magnetoterapii z innymi metodami rehabilitacyjnymi jest bardzo korzystna, ponieważ dochodzi do podsumowania efektów magnetoterapii z innymi metodami( efektów przeciwko bólu, przeciwko obrzęku, efektów  regeneracyjnych i miorelaksacyjnych). Ta kombinacja pozwala na lepsze i szybsze działanie lecznicze.

Dr.Kamil Kříž

Telefon: +420 493 767 206

WWW: http://www.belohrad.cz

Centrum fizjoterapii medycznej – Dr. Josef Kubelka

Centrum fizjoterapii medycznej doktora Kubelki działa w ośrodku zdrowia już od 1997 roku. Kompleksową opiekę rehabilitacyjną udostępnia klientom z Caslavy i okolicy profesjonalny personel z wykorzystaniem najnowszych urządzeń. profesjonalny personel z wykorzystaniem najnowszych urządzeń. Oprócz ultradźwięków i kilka urządzeń elektromedycznych, wykorzystuje się tutaj do rehabilitacji techniki miękkie i mobilizacyjne i ćwiczenia. Od lipca 2006 roku klienci mogą również skorzystać z nowego urządzenia do magnetoterapii pulsacyjnej wysokiej jakości marki Biomag.

Adres: Husova 128, Čáslav 286 01

Szczegóły dotyczące stosowania magnetoterapii Biomag:

Magnetoterapię wykorzystuję od stycznia 1997 roku, początkowo na starszym urządzeniu Biomag  a teraz niecałe dwa lata używam nowe urządzenie Biomag Litus special. Moje doświadczenia i wrażenia: Wspaniały, zupełne zadowolenie – moje i pacjentów. Śmiem twierdzić, że mamy 90% skuteczność. Zwłaszcza, przewlekłe stany po operacji kręgosłupa, stawów, po złamaniach, ostrogi piętowe, stany po artroskopii, po zabiegu łąkotki itp. W porównaniu z innymi urządzeniami MGT: mniejsze, lżejsze, a może nawet i lepszej jakości, wyniki tak samo doskonałe.  Najczęściej używane diagnoza: zapalenie stawów lub kręgosłupa, zmiany zapalne stawów lub kręgosłupa, ndoprotezy, rwa kulszowa, wewnętrze zaburzenia stawu kolanowego.

Średnia liczba aplikacji na pacjenta: 7
Minimalna liczba aplikacji na pacjenta: 5
Maksymalna liczba aplikacji na pacjenta: 15

Przygotowane przez:  Zuzana Vohnická

Telefon: +420 327 31 45 13

WWW: http://www.poliklinikacaslav.cz/ordinace.php?ord=ordrehabilitace

Lekarz ogólny – Dr. Aleš Píro

Dr. Píro a jego gabinet lekarski znajduje się w miescie Desna w górach Izerskich. W okolicy masta znajduje się oprócz pięknej przyrody również wiele popularnych celów turystycznych. Dr. Piro prowadzi  swój gabinet lekarski od roku 1997 i od czerwca 2007 mają pacjenci możliwość korzystania z aplikacji nowym urządzeniem do magnetoterapii marki Biomag.

Adres: 468 61 Desná II, č. 518

Specializacja urządzenia:

Około 15 lat korzystam  z magnetoterapii, w porównaniu do poprzednich urządzeń jest Biomag o stopnie wyżej, nawet jeśli nie prowadzę pisemne statystyki, tak jestem przekonany, że efekt leczenia jest lepszy. Przynajmniej częściowy efekt podaje około 80% leczonych pacjentów, co jest według mnie, bardzo dobra liczba. Produkt Biomag mam około 3/4 roku i jestem z niego zadowolony.

5 najczęściej stosowanych diagnoz: przewlekły VAS, ostra lumbargia, choroba zwyrodnieniowa stawów nośnych, lokieć tenisisty, zaspół  cieśni nadgarstka.

Porównanie z innymi urządzeniami do magnetterapii:  mogę porównać z poprzednimi urządzeniami do magnetoterapii –  wyglądem  znacznie lepsze, i  efekt jest lepszy.

Średnia liczba aplikacji na pacjenta: 15
Minimalna liczba aplikacji na pacjenta: 10
Maksymalna liczba aplikacji na pacjenta: 20

Przygotowane przez:  MUDr. Aleš Píro

Telefon: +420 483 383 264