Wskazania

Bóle nerwu trójdzielnego

Charakterystyka bólów nerwu trójdzielnego: nerw trójdzielny jest nerwem o charakterze mieszanym czuciowo-ruchowym, z dominacją włókien czuciowych. Charakteryzują go trzy gałęzie: nerw szczękowy, oczny oraz żuchwowy. Patologia może być związana z całym przebiegiem nerwu – począwszy od niewielkich gałęzi znajdujących się w okolicach oczu zębów, szczęk i zatok przynosowych poprzez zatokę jamistą i przestrzeń podpajęczynówkową do pnia mózgu. Przyczyn dolegliwości należy się doszukiwać w ucisku spowodowanym przez guz, w urazach, zapaleniach nerwu i okolicznych tkanek, niedokrwieniu nerwu, chorobach autoimmunologicznych i metabolicznych, zakażeniu (herpes zoster), itp.

Powodem powstania nerwobólu tego nerwu jest upośledzenie elementu czuciowego. Do odmian tej przypadłości zaliczamy: neuralgię pierwotną oraz wtórną. Odmianę pierwotną leczy się farmakologicznie i przy pomocy zabiegów chirurgicznych natomiast odmiana wtórna neuralgii leczona jest objawowo zależne od procesu pierwotnego.

Stosowanie magnetoterapii

Wyjątkowe cechy magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości warto wykorzystać w leczeniu uzupełniającym i objawowym. Metoda pozwala złagodzić za pomocą bezpośredniego działania na rozprzestrzenianie się impulsów nerwowych oraz efektów przeciwzapalnych. Dużą zaletą magnetoterapii jest prostota użycia aplikacji i szerokie jej zastosowanie (poza uciskiem przez nowotwór). Aby zapobiec przekształceniu w stan przewlekły i pogorszeniu się stanu ogólnego, należy wcześnie rozpocząć i codziennie powtarzać ekspozycje.

Aplikacje magnetoterapii

programy w zakresie 4-6 Hz należy powtarzać codziennie w celu stłumienia ostrych bólów. W czasie rekonwalescencji można aplikować na zmianę programy w zakresie 50-81 Hz za pomocą solenoidu oraz małego, dyskowego aplikatora.