Wskazania

Dysfunkcja mózgu

Charakterystyka dysfunkcji mózgu: lekka dysfunkcja mózgu u dzieci to upośledzenie centralnego układu nerwowego, z którym mamy do czynienia w okresie życia płodowego, a do którego przyczyniły się: uraz okołoporodowy, niedokrwienie lub szereg innych czynników. Dysfunkcja mózgu może powodować wiele objawów patologicznych (zaburzenia ruchu, zaburzenia koncentracji oraz nauczania itp.). Najważniejszą częścią terapii jest rehabilitacja. Jeśli przypadłość dotyczy osoby dorosłej, schorzenie jest wynikiem niedokrwienia mózgu i zmian zwyrodnieniowych związanych z niedokrwieniem oraz zmian autoimmunologicznych, toksycznych i innych.

W jakim celu stosuje się aplikacje magnetoterapii

Magnetoterapia jest stosowana w celu osiągnięcia poprawy krążenia i procesów metabolicznych w centralnym systemie nerwowym, a także stworzenia warunków do przyspieszenia regeneracji, poprawy napięcia mięśniowego i odnowy upośledzonych funkcji.
Opis i wykorzystanie magnetoterapii

Z lekką dysfunkcją mózgu, zwaną inaczej encefalopatią dziecięcą mamy do czynienia w przypadku upośledzenia ośrodkowego układu nerwowego dziecka w czasie życia wewnątrzmacicznego. Do owego upośledzenia dochodzi za sprawą urazu porodowego niedokrwienia, a także z wielu innych przyczyn. Zakres uszkodzenia na bazie zmian strukturalnych OUN sygnalizuje szeroką skalę objawów, które odbiegają od normy (niezrównoważony rozwój zdolności intelektualnych, zaburzenia skupienia uwagi, brak koncentracji, nadpobudliwość i brak aktywności, impulsywność, gorączkowość, porywczość, znużenie, wahania nastroju i sprawności umysłowej, nocne moczenie, koszmary senne, trudności w rozwoju mowy, zmienność emocjonalna, zachowania infantylne, trudności z zasypianiem, niezborność fizyczna, zaburzenia percepcji, uczenia się, czytania, pisania). Schorzenie leczy się farmakologicznie (farmakologia skoncentrowana na „odżywianiu mózgu” oraz zwiększeniu przepływu krwi przez naczynia mózgowe celem lepszego dopływu tlenu i glukozy do komórek nerwowych). Warto zastosować także rehabilitację.

Dysfunkcja mózgu w przypadku osoby dorosłej może przyjąć postać prymarną (jeśli dotyczy ona bezpośredniego uszkodzenia mózgu) lub formę sekundarną (objawy ogólnego zaburzenia w innych segmentach organizmu). U dorosłego dysfunkcję powoduje najczęściej niedokrwienie mózgu, które może być spowodowane np. udarem, a także zmianami zwyrodnieniowymi związanymi z niedokrwieniem oraz zmianami autoimmunologicznymi, toksycznymi i innymi

Magnetoterapia – najlepsza metoda leczenia dysfunkcji mózgu

Optymalną metodą, która obejmuje oczekiwaną odpowiedź na farmakoterapię (poprawę mikrokrążenia krwi i składników odżywczych w OUN) jest magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości marki Biomag. Jest ona także idealną metodą fizjoterapeutyczną, prowadzącą do poprawy napięcia mięśniowego oraz poprawiającą prawidłowe funkcje i przyspieszenie odnowy. W literaturze odnotowane zostały także doskonałe efekty stosowania terapii na ciężkie stany upośledzenia aparatu ruchu u dzieci. Zaleca się stosowanie aplikacji na cały obszar kręgosłupa oraz głowy. Jeśli jednak pojawią się zaburzenia ruchomości, warto dodatkowo dołączyć ekspozycję na obszar, który został najbardziej upośledzony. Magnetoterapia nadaje się do codziennego stosowania w długim okresie czasu w ramach całościowej opieki ogólnej w przypadku chorych dzieci.
U osób dorosłych po udarze mózgu magnetoterapię zaleca się w okresie wczesnej rehabilitacji, gdy pacjent opuści szpital (po medycznej reakcji na ostry stan polegającej na utrzymaniu funkcji życiowych, terapii trompolitycznej, stabilizacji ciśnienia, działaniu przeciobrzękowemu). Dzięki aplikacji magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości marki Biomag możliwe jest osiągnięcie stymulacji neuronów, rozszerzenia naczyń włosowatych i przedwłosowatych, poprawy mikrokrążenia w uszkodzonych rejonach CUN, dostarczenie tlenu i wartości odżywczych oraz osiągnięcie efektu przeciwobrzękowego. Ogólnie zauważana jest poprawa metabolizmu i mobilizacji komórek nerwowy do normalnego funkcjonowania. Można także zauważyć pozytywny efekt rehabilitacji ruchowej, a także obniżenia ryzyka powstania dysfunkcji mózgu.