Wskazania

Lekka dysfunkcja mózgowa

Charakterystyka lekkiej dysfunkcji mózgowej: Schorzenie to jest upośledzeniem ośrodkowego układu nerwowego dziecka w okresie życia wewnątrzmacicznego. Wpływ na wystąpienie choroby mogą mieć: uraz porodowy, niedokrwienie i wiele innych.
W zakresie uszkodzenia na bazie zmian strukturalnych OUN widoczna jest duża skala objawów, które odbiegają od normy. Można dostrzec zaburzenia takie, jak: niezrównoważony rozwój zdolności intelektualnych, brak aktywności, brak koncentracji, nadpobudliwość, zaburzenia skupienia uwagi, porywczość, znużenie, impulsywność, gorączkowość, zachowania infantylne, trudności z zasypianiem, nocne moczenie, koszmary senne, wahania nastroju i sprawności umysłowej, zmienność emocjonalna, trudności w rozwoju mowy, niezborność fizyczna, zaburzenia percepcji, uczenia się, czytania, pisania, itp.

Dlaczego stosuje się magnetoterapię

Najważniejszą formą leczenia schorzenia jest farmakoterapia kładąca nacisk głównie na „odżywienie mózgu” oraz zwiększenie przepływu krwi przez naczynia mózgowe, aby ułatwiony został dopływ glukozy do komórek nerwowych. Do tego włącza się również rehabilitację.

Magnetoterapia – najlepsza metoda leczenia dysfunkcji mózgu
Optymalną metodą, która obejmuje oczekiwaną odpowiedź na farmakoterapię (poprawę mikrokrążenia krwi i składników odżywczych w OUN) jest magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości marki Biomag. To także znakomita metoda fizjoterapeutyczna, która prowadzi do poprawy napięcia mięśniowego, poprawy prawidłowych funkcji i przyspieszenia odnowy. Literatura odnotowała także doskonałe efekty stosowania terapii na ciężkie stany upośledzenia aparatu ruchu u dzieci. Zaleca się stosowanie aplikacji na cały obszar kręgosłupa oraz głowy. Jeśli pojawią się wówczas zaburzenia ruchomości warto dodatkowo dołączyć ekspozycję na obszar, który został najbardziej upośledzony.

Aplikacje magnetoterapii

Magnetoterapię pulsacyjną o niskiej częstotliwości firmy Biomag należy stosować długofalowo na cały kręgosłup i głowę, a także, według potrzeb, na wszystkie partie ciała. Zalecane częstotliwości to: 2-25 Hz. Jeśli jednak odnotujemy brak aktywności oraz zmęczenie, możemy zastosować aplikację na zmianę z częstotliwościami stymulacyjnymi 50-81 Hz. Używać należy dużych aplikatorów płaskich oraz solenoidu.