Wskazania

Sposoby na migreny

Charakterystyka migreny: Migreną nazywamy okresowe, powtarzające się bóle połowy lub całej głowy. Są to zazwyczaj bóle napadowe, którym towarzyszą nudności oraz wymioty. Migrena posiada dużo możliwości terapeutycznych, a także wiele postaci. Istnieje kilka przyczyn wystąpienia schorzenia. Do najczęściej występujących zalicza się anomalie naczyniowe w mózgu (np. zwiększona pobudliwość, tętniak itp.), a do tego częstą przyczyną są zmiany na tle zaburzeń w obrębie kręgosłupa szyjnego. Zgodnie z teorią naczyniową, przyczyną migreny są skurcze naczyń związane z niedotlenieniem części mózgu, a na dalszym etapie ich rozszerzenie wywołujące ból. Istnieje także teoria neuronaczyniowa, mówiąca o rozchodzącej się fali spadku aktywności kory mózgu. Współczesne teorie natomiast głoszą, że ból wywołany jest nadwrażliwością i patologiczną aktywnością jądra nerwu trójdzielnego, a także jego zakończeń obwodowych w obszarze opon mózgowych. Objawy migreny rozpoczyna faza prodromalna, następnie aura, a dalej dochodzi do właściwego ataku aż do stanu migrenowego. W ramach farmakologicznego leczenia migreny stosuje się leki przeciwmigrenowe (agoniści 5HT-1B/D), przeciwbólowe, niesterydowe leki przeciwzapalne, profilaktycznie beta-blokery itp.

Wiele migren źle reaguje na leczenie. Nie odpowiadają one żadnej z wymienionych przyczyn, jednak doskonale reagują na detoksykację organizmu oraz leczenie mające na celu wspomaganie funkcji wątroby. Najprawdopodobniej jest to związane z procesem prowadzącym do zmniejszenia ilości w obiegu tych substancji, które mogą wywoływać reakcje naczyniowe w naczyniach mózgowych.

Stosowanie aplikacji

Poza bezpośrednim wpływem na aktywność OUN, magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości marki Biomag zmienia stosunki metaboliczne oraz wpływa na poprawę krążenia. W ten sposób osiągamy efekt detoksykacji oraz regeneracji eksponowanych tkanek, a także efekt podniesienia jakości zaopatrzenia w krew eksponowanego obszaru, co daje pozytywne rezultaty w ograniczaniu napadów oraz bólów migrenowych.

Aplikacje magnetoterapii

Jeśli zdiagnozowana zostanie migrena należy wykorzystać częstotliwości przeciwbólowe 4-6 Hz. W przypadku ostrych napadów stosujemy aplikacje na głowę i kręgosłup szyjny, używając do tego solenoidu. Natomiast w okresach między napadami należy wykorzystać częstotliwość 50-81 Hz na obszar brzucha – wątroby, używając płaskiego aplikatora. W tym czasie ważne jest również zwiększone podawanie płynów.