Wskazania

Niedoczynność tarczycy – obniżone wydzielanie hormonów tarczycy

Charakterystyka bólów głowy: bóle głowy mogą świadczyć o przeróżnych schorzeniach, np. w obszarze głowy oraz poza nią. Mogą to być choroby o charakterze uogólnionym, schorzenia różnych narządów odległych, jak również mogą one oznaczać konsekwencję napięcia psychicznego.

Wraz z bólami głowy możliwe jest występowanie skojarzonych czynników kręgowych z chwiejnością wazomotoryczną, zwłaszcza w rejonie kręgosłupa szyjnego. Najważniejsze to umieć odróżnić pierwotne bóle głowy od tych, które mogą zagrażać życiu (bóle wtórne – postępujący proces wewnątrzczaszkowy, krwotok podpajęczynówkowy, uraz, wodogłowie, zapalenie opon mózgowych itp.). W takich przypadkach nie stosuje się pulsacyjnej magnetoterapii o niskiej częstotliwości.

Użycie magnetoterapii

W ostrej fazie należy użyć małego aplikatora lub solenoidu w zakresie 4-10 Hz na głowę i ewentualnie na kręgosłup szyjny. Gdy usunięte zostaną ostre zaburzenia, stosuje się częstotliwość 10-50 Hz.