Wskazania

Stwardnienie rozsiane – SM

Charakterystyka stwardnienia rozsianego: SM (sclerosis multiplex) jest to choroba zapalna, zwyrodnieniowa obwodowego układu nerwowego (OUN). W czasie jej trwania mamy do czynienia z procesami demielinizacyjnymi w OUN. Postaci kliniczne choroby należy podzielić zgodnie z przewagą części OUN, która została najbardziej dotknięta. Możemy mieć do czynienia z powtarzającym się uderzeniowym pogłębieniem się choroby, a następnie remisją, jak i stanem stale pogłębiającym się. Rzadko zdarza się, że schorzenie ma gwałtowny przebieg zakończony zgonem. Może jednak dojść do wygaśnięcia procesu chorobowego z trwałym skutkiem.

Do pierwszych objawów (które są subtelne) należą: potykanie się, zmęczenie podczas chodzenia, nietrzymanie moczu, zaburzenia związane z ostrością wzroku, zawroty głowy, drżenie, obciążenie palców przez drobne prace, narastające zmęczenie, jak i cięższe objawy, takie, jak: porażenie oraz inne ciężkie upośledzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W przypadku tej choroby stosuje się leczenie objawowe. Bardzo ważny dla pacjenta jest w tym czasie spokój. Istotne jest także podawanie leków przeciwzapalnych i analgetycznych, zapobieganie chorobom zakaźnym oraz zbyt dużemu obciążeniu fizycznemu i psychicznemu, które pogłębia przebieg SM.

Stosowanie magnetoterapii

Magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości firmy Biomag pomaga uwolnić pacjenta od niektórych obciążeń oraz wpływa na poprawę jakość jego życia. W trakcie aplikacji pola magnetycznego na móżdżek i mózg poza pożądanym działaniem wazodylatacyjnym zakładany jest jeszcze wpływ na przenoszenie jonów wapnia z wnętrza komórki na zewnątrz i podwyższone wydzielanie melatoniny. Dzięki terapii poprawie ulegają biorytmy, sen oraz regeneracja mózgu. W dużej mierze poprawie ulega zdrowie tych pacjentów, którzy cierpią na złe i utrudnione wyrażanie się, powolne przypominanie sobie i zacinanie się podczas mówienia.

Z wyżej wymienionych przyczyn magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości marki Biomag to odpowiednia metoda fizjoterapeutyczna, która uzupełnia całkowitą zdrowotną opiekę nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym. W dodatku istnieje możliwość aplikacji przez cały czas choroby w trakcie stosowania innej terapii. Magnetoterapia pozwala na zahamowanie progresji choroby oraz stabilizację stanu zdrowia. Do bezpośredniej stymulacji aktywności nerwowej prowadzą wyższe częstotliwości stymulacyjne.

Aplikacja magnetoterapii

W trakcie leczenia stwardnienia rozsianego zaleca się stosowanie programów w zakresie 2-25, możliwe jest stosowanie na zmianę z programami 50-81 Hz o działaniu wazodylatacyjnym i stymulacyjnym. Wykorzystuje się w tym celu solenoid na głowę oraz płaski aplikator na okolicę kręgosłupa.