Wskazania

Choroba niedokrwienna kończyn dolnych (niedokrwistość)

Charakterystyka choroby niedokrwiennej kończyn dolnych: choroba niedokrwienna kończyn dolnych jest schorzeniem, które atakuje tętnice w przypadku ich zwężenia albo zamknięcia. Do najczęstszych przyczyn występowania tej przypadłości należą miażdżyca (stwardnienie tętnic), zakrzep (skrzeplina krwi), choroba Bürgera, jak również uszkodzenia nerwów układu nerwowego autonomicznego.

W pierwszej fazie, która jest utajniona, chory może nie zauważyć żadnych problemów. W tym okresie na kończynach mogą się pojawiać chłodne miejsca. Druga faza to chromanie przestankowe. W tym czasie ból kończyny mija w momencie, gdy chory zatrzyma się i odpocznie. Może tez dojść do zmian torficznych. Jeśli ból kończyny odczuwany jest stale, może to oznaczać trzecią fazę schorzenia. W ostatniej, czwartej fazie stan ukrwienia kończyny jest już krytyczny i dochodzi do drżeń mięśniowych i skurczów. W tym stadium może dojść do obumarcia tkanki (występującego na początku na obrzeżach kończyny). Najczęstszymi przyczynami wystąpienia choroby niedokrwiennej kończyn dolnych są: nieodpowiednia aktywność fizyczna, starszy wiek, stresy psychiczne, palenie, cukrzyca, otyłość, hipercholesterolemia, nadciśnienie, itp.

W przypadku choroby niedokrwiennej kończyn dolnych ważne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań naczyń. Następnie konieczne jest podjęcie leczenia zgodnego ze stadium i lokalizacją choroby. Konieczne jest też wyeliminowanie czynników ryzyka i zastosowanie odpowiednich ćwiczeń, leczenia w odpowiednim czasie drobnych zranień, leczenia antykoagulacyjnego, leczenia wazodylatacyjnego, angioplastyki oraz embolektomii do amputacji chorej kończyny.

Wykorzystanie magnetoterapii

Pulsacyjna magnetoterapia o niskiej częstotliwości marki Biomag, w przypadku choroby niedokrwiennej kończyn dolnych, uzupełnia leczenie skojarzone dzięki wyraźnemu działaniu wazodylatacyjnemu na naczynia włosowate i przedwłosowate. Metoda pozwala stymulować mikrokrążenie utlenowanej krwi i substancji odżywczych w eksponowanej tkance, a dzięki temu stwarza miejscowo lepsze warunki metaboliczne.

Jak aplikować magnetoterapię

Jeśli mamy do czynienia z chorobą niedokrwienną kończyn dolnych, należy aplikować częstotliwości wazodylatacyjne i stymulacyjne 36-44 Hz i 10-50 Hz na chory obszar.