Wskazania

Bóle poamputacyjne


Charakterystyka bólów poamputacyjnych: Bóle poamputacyjne dotyczą kikutów powstających po amputacji kończyny, a bóle fantomowe są dolegliwościami bólowymi w tej części ciała, która została amputowana.

Dlaczego warto stosować aplikacje magnetoterapii
Aplikacji magnetoterapii używa się w celu złagodzenia bólu oraz w celu zwiększenia szansy na całkowite jego ustąpienie.

Zastosowanie magnetoterapii

Bóle poamputacyjne pojawiają się aż u jednej trzeciej osób po amputacji i są niełatwe w wyleczeniu.

Jak stosować magnetoterapię

Magnetoterapię pulsacyjną o niskiej częstotliwości firmy Biomag powinno się stosować w częstotliwościach przeciwbólowych i wazodylatacyjnych 2-3 x dziennie w odpowiednich częściach kręgosłupa oraz na kikut, używając solenoidu i aplikatora płaskiego.

Za przyczynę bólu w kikucie najczęściej uważa się nie najlepsze krążenie, podrażnienia nerwów itp. W zaistniałej sytuacji należy wykonać specjalistyczne badania neurologiczne i zastosować leczenie przyczynowe. W przypadku wystąpienia bólu aplikuje się naprzemiennie frekwencje przeciwbólowe i wazodylatacyjne.