Wskazania

Borelioza

Charakterystyka programu “borelioza”: Borelioza jest chorobą o naturalnej ogniskowości. Jest ona wywoływana poprzez spirochet należący do krętków Borrelia burgdorferi. Wyróżniamy trzy stadia tego schorzenia. Choroba ta jest .przenoszona najczęściej przez kleszcze lub inne owady kłujące. Do zarażenia boreliozą może dojść praktycznie wszędzie, z uwagi na częste występowanie kleszczy. Podstawą leczenia jest antybiotykoterapia. Istotne są także diagnostyka i rozpoczęcie leczenia. Gdy mamy do czynienia z zaawansowanym stadium choroby, nawet po kuracji antybiotykowej może utrzymywać się wiele problemów klinicznych, które mogą się przerodzić w stany przewlekłe, a wówczas potrzebne jest leczenie objawowe i długofalowa rehabilitacja.

Wykorzystanie magnetoterapii

Magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości marki Biomag jest odpowiednią formą terapii w przypadku boreliozy, zwłaszcza przy przewlekłych następstwach przebytego zakażenia. Metoda może wywrzeć pozytywny wpływ na wiele zaburzeń stawów, a także na poprawę ruchomości, złagodzenie bólu, zmniejszenie przebiegu procesów zapalnych, a także gojenie oraz zmniejszenie progresji zaburzeń klinicznych poprzez ogólne działanie immunostymulacyjne. Zaleca się stosowanie aplikacji na konkretne bolesne stawy oraz długotrwałą aplikację na obszar całego kręgosłupa i głowy.

Aplikowanie magnetoterapii

Zalecane jest stosowanie programów o częstotliwościach w zakresie 10-50 Hz z przewagą działania wazodylatacyjnego i gojącego. Najlepszy podczas terapii jest solenoid stosowany na głowę i płaski aplikator na okolice kręgosłupa.