Wskazania

Choroba Parkinsona

Charakterystyka programu “Choroba Parkinsona”: Choroba Parkinsona dawniej znana była pod nazwą drżączka poraźna. Obecnie schorzenie zaliczamy do zespołów pozapiramidowych. Powstaje ono w sytuacji deficytu dopaminy w istocie czarnej śródmózgowia, gdy dochodzi do blokady receptorów dopaminowych albo uszkodzenia skorupy. Wyróżnić można dwie odmiany choroby: pierwotną (zaliczamy tu chorobę Parkinsona, a także inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego) oraz wtórną (jest to odmiana polekowa, waskularna, toksyczna, pourazowa, powstająca w wyniku chorób metabolicznych, endokrynopatii oraz wodogłowia normotensyjnego). Objawami choroby są: zmniejszony zakres, spowolnienie i utrudnienie rozpoczęcia ruchów, a także ograniczenie mimiki twarzy, problemy w pisaniu, mówieniu, drżenia, zaburzenia chodzenia itp. W trakcie leczenia pacjentowi podawana jest Lewodopa.

Wykorzystanie magnetoterapii

Sposób aplikacji oraz leczenie rehabilitacyjne choroby Parkinsona za pomocą użycia magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości marki Biomag jest tożsame terapią wykorzystywaną w przypadku leczenia innych chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego (przykładem może być stwardnienie rozsiane). Aplikacji dokonuje się na całym obszarze kręgosłupa i głowy codziennie i kilkakrotnie za pomocą programu „Zwyrodnienie OUN”. Preferowane są niższe i średnie częstotliwości 2-25 Hz celem złagodzenia sztywności, a także stosuje się je na zmianę z częstotliwościami stymulacyjnymi.

Jak stosować aplikacje magnetoterapii

Gdy stwierdzona zostanie choroba Parkinsona, należy stosować codziennie programy w zakresie 2-25 Hz. Można także aplikować 50-81 Hz na zmianę z działaniem rozluźniającym mięśnie oraz stymulacyjnym. Na głowę stosuje się solenoid, a na okolice kręgosłupa aplikator płaski.