Wskazania

Kleszczowe zapalenie mózgu – rekonwalescencja

Charakterystyka programu “kleszczowe zapalenie mózgu – rekonwalescencja” – najczęstszy przenosiciel wirusa kleszczowego zapalenia mózgu, to (jak sama nazwa wskazuje) kleszcz. Istnieją dwa rodzaje schorzenia: zapalenie mózgu i zapalenie rdzenia kręgowego, które daje objawy pozapiramidowe móżdżkowe, porażenia nerwów czaszkowych oraz opon mózgowo-rdzeniowych z asymetrycznym niedowładem obwodowym.

Ochroną przed wstąpieniem choroby jest szczepienie, jak również ochrona przed kleszczami polegająca na zakładaniu odpowiedniego obuwia i ubrania, które chroni przed wbiciem się kleszcza w skórę. Można także używać środków owadobójczych. Gdy mimo to kleszcz wbije się w skórę, należy jak najszybciej go usunąć i zdezynfekować miejsce wkłucia (najlepiej jodyną, która jako jedyna substancja działa głęboko w skórze).

Kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą zagrażającą życiu. Wyzdrowienie jest możliwe pod warunkiem, że schorzenie zostanie jak najszybciej zdiagnozowanie i błyskawicznie podejmie się leczenie. Zbyt późne rozpoznanie choroby oraz ewentualne powikłania mogą spowodować powstanie trwałych skutków takich, jak: przewlekłe bóle głowy niedowład kończyn górnych, zaburzenia snu i skupienia, zmniejszona wydolność czy depresja.

Wykorzystanie magnetoterapii

W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu, warto zastosować pulsacyjną magnetoterapię o niskiej częstotliwości marki Biomag. Leczenie należy stosować w czasie rekonwalescencji. Wówczas aplikacje mają za zadanie przyspieszenie regeneracji organizmu, zmniejszenie powstawania powikłań oraz skrócenie czasu koniecznej rekonwalescencji.

Jak aplikować magnetoterapię

Należy używać codziennych programów w zakresie 2-25 Hz a następnie 50-81 Hz, które mają działanie wazodylatacyjne i stymulacyjne. W tym celu używa się solenoidu na głowę oraz aplikatora płaskiego na obszar całego kręgosłupa.