Wskazania

Magnetyzacja wody

Charakterystyka programu “magnetyzacja wody” Magnetoterapię pulsacyjną o niskiej częstotliwości warto aplikować na wodę pitną, albo produkty spożywcze, które zawierają dużo wody (należą do nich napoje i owoce). W taki sposób przygotowane napoje są wsparciem detoksykacji i metabolizmu w organizmie.

 

 

Cel aplikacji magnetoterapii

Poprzez wpływ na wewnętrzną strukturę i wiązanie molekuł wody, a także doprowadzenie do aktywizacji i zwiększenia zdolności wiązania wody jako rozpuszczalnika, oddziałuje ona na procesy metaboliczne, które zachodzą w organizmie.

Opis magnetyzacji wody

Podczas stymulacji wody i produktów spożywczych (o dużej zawartości wody z pulsującym polem magnetycznym o niskiej częstotliwości) mamy do czynienia ze zmianami w fizycznych właściwościach wody, dzięki którym dochodzi do zmian aktywności biologicznej. Można te zmiany wykorzystać w trakcie leczenia, dzięki przyjmowaniu do organizmu zmienionej wody oraz pożywienia.

Od tysiącleci znane jest wykorzystanie namagnetyzowanej wody w zabiegach leczniczych (od dawana była i jest ona wykorzystywana na całym świecie do doświadczeń empirycznych. Całkiem niedawno, ponieważ dopiero kilka lat temu, można było się spotkać z naukowymi informacjami o biologicznych właściwościach namagnetyzowanej wody. Wodę w ludzkim oraz zwierzęcym świecie uważa się za uniwersalne środowisko, w którym dochodzi do wszystkich procesów życiowych. Jest ona uważana za podstawowy nośnik wpływający na stan organizmu oraz jego wydolność. Mówi się: „Sine aqua deest vita”, co w tłumaczeniu oznacza bez wody nie ma życia.

W wodzie dochodzi do rozpuszczania się wielu substancji. Ona też odgrywa ważną rolę na wszystkich płaszczyznach metabolizmu (jest to nośnik dla minerałów, a także mikroelementów, substancja chłodząca i przeciwdziałająca przegrzewaniu się organizmu. Dzięki niej możliwe jest też usuwanie produktów przemiany materii powstających przy wielu procesach metabolicznych (np. mocz).

Biorąc pod uwagę fizyczne i chemiczne właściwości, woda nie ma sobie równych wśród związków. Dostrzec bowiem można anomalie we wszystkich właściwościach fizycznych oraz chemicznych. Życie na ziemi nie byłoby możliwe lub nie miałoby kształtu, jaki znamy, gdyby woda zachowywała się analogicznie do związków o podobnym składzie.

Polaryzacja wody warunkuje układ przestrzenny cząsteczki wody. Za pomocą wiązań wodorowych w łańcuchy i rozgałęzione kształty (dzięki którym powstają i zanikają, zachowując się jak żywy organizm i warunkując szereg anomalii w jej zachowaniu) łączą się molekuły wody. Układ przestrzenny, który jest oparty na wiązaniu wodorowym sprawia, że związki o takiej samej budowie oraz wielkości takiej jak cząsteczka wody, w tych samych warunkach przybierają stan lotny, a wówczas woda jest nadal w stanie płynnym albo stałym. Woda jest tlenkiem najlżejszego pierwiastka, chemicznego, wodoru (monotlenek diwodoru), a mimo to występuje w stanie płynnym, a w tym samym czasie analogiczne tlenki wielu cięższych pierwiastków, takich jak: siarka, azot lub węgiel w tych samych warunkach pozostają gazami.

Inne wodne anomalie wyjaśniają wiązania wodorowe. Np. powiększanie objętości podczas przechodzenia w stały stan skupienia. W trakcie tego procesu objętość wody rośnie ok. 10%. A lód, który dzięki temu powstaje, unosi się na powierzchni (dzieje się tak dlatego, że ma mniejszą gęstość niż woda). Mamy także do czynienia z anomaliami cieplnymi wody. Maksymalna gęstość jest przez wodę osiągana w temperaturze 4°C, a to dlatego, że cząsteczki wody w niższych temperaturach (poniżej 4°C) łączą się w kształty, które przypominają kosteczki lodu (posiadają one większe przerwy niż woda o wyższej temperaturze). Gdy woda zostanie podgrzana z 0°C do 4°C, zmniejsza się jej objętość, a rośnie gęstość. Najwyższą gęstość 1000 kg na metr sześcienny woda osiąga w temperaturze 4°C. Jej objętość rośnie, a gęstość maleje dopiero powyżej 4°C.

Zimą na dnie znajduje się największa gęstość ekosystemów wodnych (w temperaturze 4°C); temperatura i gęstość powyżej oraz poniżej są inne (wyższe oraz niższe) i dlatego waśnie na samym dnie zachowuje się życie.
Polaryzacja powoduje, że woda o wiele lepiej poddaje się polu elektrycznemu niż inne ciecze. Ciało posiadające ładunek elektryczny zostaje w wodzie, ale jest otoczone końcówkami cząsteczek wody z odwrotnym ładunkiem, a to obniża właściwy ładunek ciała i zmniejsza jego oddziaływanie na otoczenie. Łańcuch cząsteczek niosących na swoich końcach ładunki elektryczne, potrafi rozpuszczać związki jonowe, które powodują solwatację jonów.

Woda ma także właściwości nieelastyczne i nieściśliwe, a to jest istotne dla kształtu organizmów i tkanek.

Pole magnetyczne ma bezpośredni wpływ na kształt cząsteczek wody. Udowodniona została różnica w absorpcji promieni UV w wodzie magnetyzowanej i tej, której nie poddano działaniu pola magnetycznego. Magnetyzacja sprawia, że woda zyskuje specjalne właściwości biologiczne (staje się bardziej miękka, obniża napięcie powierzchniowe oraz zmienia smak). Eksperymenty z użyciem wody magnetyzowanej pokazały większą odporność organizmu na infekcje, a także na pewne działanie regulacyjne w przewodzie pokarmowym i z wypróżnienia. Namagnetyzowana woda ma właściwości moczopędne. Do tego udowodnione zostało działanie przeciwmiażdżycowe i uspokajające na układ nerwowy, jak i przyspieszające procesy detoksykacji oraz regeneracji tkanek. Zostały już przeprowadzone odpowiednie eksperymenty na zwierzętach, dzięki którym można było sprawdzić działanie antyrakowe.

Zastosowanie magnetoterapii

Dzięki magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości marki Biomag® można w łatwy sposób przygotować namagnetyzowaną wodę w domowych warunkach (poprzez włożenie butelki z wodą albo owoców do solenoidu). Taka woda ma wówczas działanie detoksykacyjne, a ponadto intensywność przemiany materii, przyspiesza gojenie oraz regenerację. Idealnie nadaje się również w celu przemywania niedoskonałości skórnych.

Kompleksowe leczenie wraz ze stosowaniem namagnetyzowanej wody przyspiesza powrót do zdrowia. Taka woda ma najczęściej zastosowanie zewnętrzne, jednak można ją wykorzystać np. do przemywania oczu, ran oraz poparzeń. Jest ona idealna dla ludzi oraz zwierząt przy każdym programie leczniczym.