Wskazania

Zmęczenie mięśni

Charakterystyka programu “zmęczenie mięśni”: Zmęczenie mięśni po treningu, ciężkiej, fizycznej pracy, a także w przypadku stanów wyczerpania, wpływa na ograniczenie aktywności fizycznej. Może także prowadzić do mikrourazów i przewlekłych schorzeń w przypadku niewystarczającej regeneracji.

Cel aplikacji magnetoterapii

W przypadku zmęczonych mięśni, celem aplikacji jest złagodzenie bólu i stworzenie warunków metabolicznych pozwalających przyspieszyć regenerację.

Opis dolegliwości

Mięśnie, które pracują potrzebują tlenu i mają ograniczone zapasy energii pod postacią glukozy. Takie mięśnie przechodzą na pozaaerobowe sposoby zyskiwania energii, w przypadku długotrwałego obciążenia. Wówczas ma miejsce nadprodukcja kwasu mlekowego i występuje kwasica metaboliczna, która wpływa na pogorszenie przesyłanie impulsów nerwowych i kurczliwość mięśni, a to prowadzi do fizjologicznego zmęczenia mięśni. Spadek rezerw glikogenu jest czynnikiem ograniczającym i powoduje hipoglikemię w szczególności w centralnym układzie nerwowym. Przez to dochodzi do spowolnienia glikolizy z obniżeniem produkcji ATP i CP. Przez aciodozę pogarszają się warunki do powstawania potencjału mięśniowego oraz osłabiona zostaje kurczliwość mięśni. Następuje wówczas objaw fizjologicznego zmęczenia odczuwalnego jako ból spadek siły w mięśniach, skurcze, problemy z koordynacją ruchową oraz zesztywnienie. Jeśli będziemy kontynuować wysiłek, a nie zadbamy o przerwę, możemy doprowadzić do ostrego zmęczenia patologicznego (Máček, Vávra), mogącego zakończyć się kolapsem układu krążenia oraz śmiercią. W stanach przewlekłych może dojść do zmniejszenia i atrofii włókien mięśniowych, które są zastępowane tkanką łączną.

Wykorzystanie magnetoterapii

Magnetoterapia pulsacyjna o niskiej częstotliwości Biomag w przypadku zmęczenia mięśni jest optymalną metodą rehabilitacyjną, która prowadzi do natychmiastowej wazodylatacji wzmożonego dostarczania tlenu i substancji odżywczych do obciążanych mięśni. Dzięki swemu działaniu wpływa na wypłukiwanie kwaśnych metabolitów, rozluźnia skurcze oraz łagodzi ból. Aplikacji należy dokonywać miejscowo frekwencjami wazodylatacyjnymi i stymulującymi w celu wsparcia regeneracji. Należy wykorzystać do tego płaski aplikator. Proces leczenia zaleca się uzupełnić dużą ilością namagnetyzowanej wody.