RODO

Wstecz

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.119.1) dalej jako europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO Biomag Poland informuje, że:

1) Administratorem dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Biomag Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-570 przy ul. Kościuszkowców 21, nr tel. 22 636 0871, e-mail: biuro@biomag.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych w Biomag Poland można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując wiadomość na adres e-mail: dane@biomag.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do:

a) realizacji zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO b) podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub wykonania umowy – art. 6 ust.1 lit. b) RODO c) marketingu produktów lub usług w granicach prawnie uzasadnionego interesu przez czas trwania umowy – art. 6 ust.1 lit. f) RODO. d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz prowadzenia procesów reklamacyjnych – art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę lub do czasu wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów lub usług.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

7) Dane osobowe mogą być udostępnione tylko podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu realizacji zgłoszenia. 9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. 10) Biomag Poland dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych Państwa danych osobowych.

Ikona

Zostaw swoje dane, oddzwonimy

Korzystając z tej strony akceptujesz, że w Twoim urządzeniu zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają nam świadczenie usług. Brak zgody na pliki cookies oznacza, że pewne funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.